Przegląd Pieśni i Piosenek o Świętym Janie Pawle II – 17 listopada 2020 r.

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawła II. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. zaakcentowano: „Życiową misją papieża była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoich encyklikach. Nazywany „papieżem pielgrzymem”, odbył 104 podróże duszpasterskie do każdego zakątka świata. W swoich homiliach otwarcie krytykował kapitalistyczny wyzysk człowieka przez człowieka, apelował o pokój i braterstwo”. Upamiętnienie działalności i misji Świętego Jana Pawła II stało się głównym celem organizacji Przeglądu Pieśni i Piosenek o Świętym Janie Pawle II.

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną konkurs odbył się w formie online na podstawie nadesłanych przez uczestników nagrań audio-wideo. Występy oceniało profesjonalne jury składające się z muzyków, pedagogów oraz osób związanych ze środowiskiem artystycznym. Organizatorami Przeglądu byli nauczyciele bibliotekarze dr Agata Arkabus i mgr Anna Płusa z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz nauczyciele z Miejskiego Przedszkola nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie – mgr Małgorzata Stachurska i mgr Iwona Ledwoń.

Przegląd Pieśni i Piosenek o Świętym Janie Pawle II adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym (sześciolatki) z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Cele konkursu obejmowały:

  1. Wspieranie integralnego rozwoju dzieci w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych.
  2. Popularyzacja pieśni i piosenek o Świętym Janie Pawle II.
  3. Pogłębienie wiedzy na temat życia i działalności Papieża Jana Pawła II.
  4. Wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.
  5. Rozbudzanie potrzeb kulturalnych i ich zaspokajanie przy zastosowaniu nowych form (online) przeprowadzania konkursów w czasie trwania stanu epidemii w kraju.

W skład komisji konkursowej Przeglądu Pieśni i Piosenek o Świętym Janie Pawle II weszli:

– Maria Magdalena Rogowska – przewodnicząca komisji – Dyrektor Częstochowskiej Szkoły Suzuki. Absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie skrzypiec prof. Stanisława Lewandowskiego. Maria Magdalena Rogowska jest nauczycielem w klasie skrzypiec. W swojej pracy zawodowej wykorzystuje Metodę Suzuki w nauczaniu gry na skrzypcach zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Jest inicjatorką wielu wydarzeń muzycznych i edukacyjnych; nauczyciel w ogólnopolskich warsztatach muzycznych organizowanych przez Centrum Rozwoju Uzdolnień Metodą Suzuki.

– Sabina Warzyszyńska – członek komisji – absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Społecznego Ogniska Baletowego w Częstochowie. Nauczyciel Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Częstochowie. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie nauki na gry na pianinie oraz prowadzi zajęcia z rytmiki i tańca.

– Marta Uchacz – absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach im. Karola Szymanowskiegow klasie fortepianu. Obecnie nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie w klasie fortepianu.

Komisja konkursowa dokonała oceny według następujących kryteriów:

a) dobór repertuaru – treść i charakter zgodne z założeniami regulaminu;
b) wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika;
c) muzykalność i warunki głosowe wykonawców (emisja, dykcja, intonacja);
d) interpretacja utworów;
e) ogólny wyraz artystyczny i estetyczny.

Laureatami Przeglądu Pieśni i Piosenek o Świętym Janie Pawle II zostali:

I miejsce
– Ignacy Tomczak – Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Świętej Rodziny w Częstochowie
– Liwia Makulska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Oddział Przedszkolny w Łaźcu

II miejsce

– Borys Piesakowski – Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie
– Maja Wrona – Miejskie Przedszkole nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie

III miejsce
– Magdalena Pluta – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich uczestników ufundowało Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła w Częstochowie oraz  Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie.

dr Agata Arkabus