Przegląd Piosenki i Pieśni o Mojej Ziemi Ojczystej pod patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

Rok 2018 był okresem obchodów wielu ważnych rocznic oraz wydarzeń narodowych, kulturalnych, społecznych. Niewątpliwie jedną z najważniejszych rocznic było 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, która w różnorodny sposób obchodzona była w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych. Powyższe obchody zostały również wpisane w kierunki polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019 – 100 Rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

W 2018 roku obchodzony był również Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ogłoszony przez Unię Europejską w celu podkreślenia rangi dziedzictwa dla rozwoju Europy. ERDK to też doskonała okazja, żeby odkryć albo lepiej poznać europejskie i polskie dziedzictwo – wspólne dobro, które nie tylko pozwala zrozumieć, skąd przychodzimy, ale wzmacnia też poczucie przynależności do większej, europejskiej rodziny – czytamy na stronach Międzynarodowego Centrum Kultury (Źródło: 2018. Europejski Rok dziedzictwa Kulturowego. Pobrane z: http://erdk2018.pl/pl/idea 19. 11.2018).

Propagowanie wartości patriotycznych oraz upowszechnianie wartości kulturowych wśród dzieci i młodzieży stało się głównym celem organizacji Przeglądu Piosenki i Pieśni o Mojej Ziemi Ojczystej pod patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało 14 listopada 2018 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Organizatorami Przeglądu byli nauczyciele bibliotekarze dr Agata Arkabus i mgr Anna Płusa z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz nauczyciele z Miejskiego Przedszkola nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie – mgr Małgorzata Stachurska i  mgr Iwona Ledwoń.

Przegląd Piosenki i Pieśni o Mojej Ziemi Ojczystej adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym (pięcio- i sześciolatki) z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Cele konkursu obejmowały:

– Wspieranie integralnego rozwoju dzieci w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych.
– Popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych.
– Kształtowanie wśród dzieci postaw patriotycznych oraz przywiązania do Ojczyzny.
– Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty.
– Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego.

W konkursie mogła wziąć udział jedna grupa wokalna z danego przedszkola (maksymalnie do 3 osób) lub solista. Uczestnicy śpiewali a’capella, z akompaniamentem instrumentalnym lub z podkładem muzycznym przygotowanym. Występy dzieci oceniało profesjonalne Jury składające się z muzyków, pedagogów oraz osób związanych ze środowiskiem artystycznym:

– Piotr Hankus – przewodniczący komisji – wieloletni solista Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, obecnie pracownik Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej Zespołu Śląsk w Koszęcinie. Pan Piotr Hankus dzięki swoim predyspozycjom aktorskim, znakomitej dykcji i zdolnościom konferansjerskim wielokrotnie występował i występuje w roli prowadzącego liczne imprezy w Regionie. W roku 2015 otrzymał tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc  warsztaty teatralne i wokalne pod swoim kierunkiem.

– Urszula Brylewska – członek komisji – Dyrektor Społecznej Szkoły Baletowej i Społecznego Ogniska Baletowego w Częstochowie. Wieloletnia tancerka i solistka baletu Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Od 1994 r. dyrektor Społecznego Ogniska Baletowego, a w 2000 roku założyciel Społecznej Szkoły Baletowej w Częstochowie. Pani Urszula Brylewska jest Laureatką nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie promocji i ochrony kultury w 2003 roku i zasłużonym działaczem kultury.

– Maria Magdalena Rogowska – członek komisji – Dyrektor Częstochowskiej Szkoły Suzuki.  Absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie skrzypiec prof. Stanisława Lewandowskiego. Pani Maria Magdalena Rogowska jest nauczycielem w klasie skrzypiec. W swojej pracy zawodowej wykorzystuje Metodę Suzuki w nauczaniu gry na skrzypcach zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Jest inicjatorką wielu wydarzeń muzycznych i edukacyjnych; nauczyciel w ogólnopolskich warsztatach muzycznych organizowanych przez Centrum Rozwoju Uzdolnień Metodą Suzuki.

– Sabina Warzyszyńska – członek komisji – absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Społecznego Ogniska Baletowego w Częstochowie. Obecnie nauczyciel Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Częstochowie. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie nauki na gry na pianinie oraz prowadzi zajęcia z rytmiki i tańca.

Komisja konkursowa dokonała oceny według następujących kryteriów:
a) dobór repertuaru – treść i charakter zgodne z założeniami regulaminu;
b) wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika;
c) muzykalność i warunki głosowe wykonawców (emisja, dykcja, intonacja);
d) interpretacja utworów;
e) ogólny wyraz artystyczny i estetyczny.

Przegląd Piosenki i Pieśni o Mojej Ziemi Ojczystej rozpoczął występ skrzypcowy Marii Magdaleny Rogowskiej. Następnie głos zabrała mgr Renata Lipniewska – wicedyrektor ds. Bibliotek Pedagogicznych oraz mgr Małgorzata Stachurska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie. W konkursie udział wzięło 16 przedszkoli z Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Laureatami Przeglądu Piosenki i Pieśni o Mojej Ziemi Ojczystej zostali:

I miejsce – Franciszek Łyko z Prywatnego Przedszkola Klub Kubusia Puchatka III w Częstochowie.

II miejsce – Aleksandra Leciak z Miejskiego Przedszkola nr 23 im. „Jasia i Małgosi” w Częstochowie.

II miejsce – Nikola Dobosz, Kacper Skroński, Jan Jończyk z Miejskiego Przedszkola nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie.

Wyróżnienie – Maria Wronka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku.

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich uczestników ufundowały firmy: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” z Krakowa, Multimedialne Centrum Kształcenia „OMNIBUS” z Sosnowca oraz Społeczna Szkoła Baletowa i Społeczne Ognisko Baletowe z Częstochowy.

Przegląd Piosenki i Pieśni o Mojej Ziemi Ojczystej stanowił wydarzenie o charakterze edukacyjnym, kulturowym i patriotycznym. Wpisał się w realizację priorytetów oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Patronat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 podniósł rangę wydarzenia oraz wyróżnił je spośród imprez organizowanych w częstochowskich placówkach oświatowych i edukacyjnych. Podkreślił również szczególny charakter tego przedsięwzięcia.

Tekst: dr Agata Arkabus
Zdjęcia: Izabela Bajor
galeria