„Przyjaciel szkoły”

znaczekPodczas zakończenia roku szkolnego 2015/2016 nauczyciele bibliotekarze naszej placówki – Anna Dąbrowska, Anna Hiller, Jolanta Janicka, Renata Lipniewska, Marta Małek – otrzymali tytuł i odznakę „Przyjaciel szkoły”, przyznane przez Panią Dyrektor Annę Dymek i Społeczność Szkolną Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie.

Odznaka ta przyznawana jest od 2009 r. osobom i instytucjom, które pomagają szkole w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, dydaktycznych i środowiskowych.

Odznaczenia zostały wręczone 24 czerwca 2016 r. podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.

Serdecznie dziękujemy za przyznane wyróżnienia.