Rodzina Ulmów

W marcu 2024 roku przypada 80. rocznica zamordowania przez żandarmerię niemiecką rodziny Ulmów, która ukrywała mieszkających w okolicy Żydów. Józef Ulma i Wiktoria z domu Niemczak urodzili się i mieszkali w Markowej na Podkarpaciu, gdzie byli znanymi i lubianymi społecznikami. Związek małżeński zawarli w 1935 roku i doczekali się licznego potomstwa. Prawdopodobnie od grudnia 1942 roku Ulmowie ukrywali Żydów z trzech rodzin (Goldmanów, Didnerów i Grünfeldów). Cała rodzina Ulmów i ukrywani przez nich Żydzi zostali zamordowani 24 marca 1944 roku przez niemieckich żandarmów.

Od 2016 roku w Markowej działa Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów. Od 2018 roku obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.
Więcej: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=470DB997878B521CC12589FD003E50E2&symbol=M_WYDARZENIA_KOMUNIKAT

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Rodziny Ulmów: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20230000886/O/M20230886.pdf\

Netografia:

W naszej bibliotece:

  1. Osiągnięcia i zamierzenia w edukacji historycznej młodzieży szkolnej Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej / Natalia Mazur // Kwartalnik Edukacyjny. – 2018, nr 4, s. 19-31
  2. Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej [Teki Edukacyjne IPN] / wprow. Katarzyna Cegieła, Kamila Sachnowska, Olga Tumińska ; wybór i oprac. Kamila Sachnowska ; biogramy Olga Tumińska. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008
  3. Spójność wiary i życia : rodzina Ulmów z Markowej / Wojciech Baliński // Wychowawca. – 2023, nr 9, s. 25-27
  4. Świadectwo miłości aż po męczeństwo / Mateusz Szpytma // Wychowawca. – 2019, nr 1, dod. Biuletyn Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli s. 2-3