Rok Harcerstwa

20 grudnia 2017 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na swoim posiedzeniu przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa, podkreślając tym samym uznanie zasług polskiego harcerstwa oraz przyszłej jego roli w wychowaniu młodego pokolenia.

W dniach 1-2 listopada 1918 roku przedstawiciele wszystkich ośrodków harcerskich powstałych na ziemiach polskich spotkali się na Zjeździe, podczas którego uchwalili zjednoczenie organizacji harcerskich w jeden Związek Harcerstwa Polskiego.

Obchody 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego to przede wszystkim Zlot ZHP Gdańsk 2018, w którym udział weźmie ok. 15 000 osób, ale również wiele innych wydarzeń organizowanych przez drużyny w całej Polsce.

Harcerstwo obejmuje także swym oddziaływaniem dzieci i młodzież wyłączoną z normalnego życia w społeczeństwie, izolowaną przez swoją niepełnosprawność lub trudności z dostosowaniem się do norm społecznych. Wychowanków z niepełnosprawnościami skupiają gromady zuchowe i drużyny harcerskie Nieprzetartego Szlaku. Rok 2018 będzie szczególny również dlatego, że obchodzone jest 60-lecie Nieprzetartego Szlaku.

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, który od 1918 roku wychowuje kolejne pokolenia młodych Polaków. Dba o ich wszechstronny rozwój, rozwija ich i wychowuje na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Każdego dnia ponad 12 000 instruktorów – wolontariuszy pełni służbę. Pracuje, aby ZHP stawało się coraz prężniej działającą organizacją, która zmienia otaczający nas świat. Ponad 110 tysięcy dzieci i młodzieży zrzeszonych w ZHP rozwija swoje umiejętności, zdobywa nową wiedzę, aby móc czerpać z nich w dorosłym życiu.

Uchwała Senatu RP ustanawiająca rok 2018 Rokiem Harcerstwa

 

  • Harcerstwo – przydatne linki 

https://zhp.pl/

https://czestochowa.zhp.pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacje_harcerskie

http://portalharcerski.pl/

www.harcerstwo.pl

www.bazapajak.zhp.pl

http://piosenkiharcerskie.eddu.me/

http://stro.tvorlica.pl/zhp/szyfry.htm

http://www.harcerz.eu/dzialmetodyczny/167/0/Harcerskie-Formy-Pracy/

  •  Rok harcerstwa – materiały edukacyjne dla nauczycieli – zestawienie bibliograficzne