Rok Profilaktyki Raka Piersi

18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2018 Rokiem Profilaktyki Raka Piersi. W ten sposób pragnie zwiększyć świadomość na temat chorób nowotworowych wśród kobiet, promować profilaktykę raka piersi oraz zwrócić szczególną uwagę na istotę wczesnego wykrywania nowotworów.

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego: http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/12/21/1513859291.pdf

Strony internetowe:

http://www.profilaktykapiersi.pl/
http://www.amazonki.com.pl/
http://www.puo.pl/badania-profilaktyczne/rak-piersi
https://portal.abczdrowie.pl/profilaktyka-raka-piersi
http://www.mz.gov.pl/leczenie/swiadczenia-w-ramach-programow-zdrowotnych/program-profilaktyki-raka-piersi/
http://www.nfz-katowice.pl/?a=newsy_pobierz&k0=dla-pacjenta&k1=programy-profilaktyczne&id_l=210

Materiały dostępne na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=I_8i1zdDZEs
https://www.youtube.com/watch?v=4qPh7HYVKnk
https://www.youtube.com/watch?v=EHPq4WJvhto
https://www.youtube.com/watch?v=TUsM94xczOc
https://www.youtube.com/watch?v=PgwnjtX5rQI

Materiały dostępne w Internecie:

Książki:

  • Jak zwalczać raka? : profilaktyka, objawy, leczenie / Rob Buckman. Warszawa : Diogenes : Świat Książki, 2000
  • Piersi – uroda i problemy : pielęgnuj, chroń, lecz / Wojciech Załucki, Zbigniew Wronkowski. Warszawa : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna GIMPO, 1997
  • Prasa jako medium edukacyjne : kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych / Edyta Zierkiewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013
  • Rak piersi : poradnik dla kobiet i lekarzy / Michael Baum i in. Warszawa : Springer PWN, 1995
  • Zapobieganie i wczesne wykrywanie nowotworów / Zbigniew Wronkowski. Warszawa : Polski Komitet Zwalczania Raka, 2002