Romuald Traugutt

W 2024 roku przypada 160. rocznica śmierci Romualda Traugutta, dyktatora Powstania Styczniowego, wielkiego patrioty, który oddal życie walcząc o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Ten były żołnierz armii rosyjskiej po wybuchu Powstania Styczniowego objął dowództwo nad jednym z oddziałów powstańczych i wyróżnił się kilkoma zwycięskimi potyczkami z wojskami rosyjskimi. Z rąk Rządu Narodowego otrzymał awans na stopień generała i funkcję komisarza wojennego na Galicję. 17 października objął funkcję dyktatora powstania. W swojej działalności Romuald Traugutt kładł szczególny nacisk na finanse, wojsko oraz sprawę chłopską. Aresztowany przez Rosjan w kwietniu 1864 roku i skazany na śmierć wraz z innymi członkami Rządu Narodowego.
Więcej: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=470DB997878B521CC12589FD003E50E2&symbol=M_WYDARZENIA_KOMUNIKAT

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Romualda Traugutta: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20230000856/O/M20230856.pdf

Netografia:

W naszej bibliotece:

O Romualdzie Traugutcie

  1. Bohaterowie powstania styczniowego – Romuald Traugutt w edukacji szkolnej XX i XXI wieku / Anita Młynarczyk-Tomczyk // Wiadomości Historyczne. – 2014, nr 2, s. 23-28
  2. Polska wojna partyzancka 1863-1864 : okres dyktatury Romualda Traugutta / Leonard Ratajczyk. – Warszawa : Wydaw. MON, 1966
  3. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 1-4 / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie ; red. Emanuel Halicz. – Warszawa : PWN, 1960-1961
  4. Przywódcy powstania styczniowego : sześć sylwetek / Zbigniew Ćwiek. – Wyd. 2. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963
  5. Romuald Traugutt / Halina Winnicka. – Wyd. 4. – Warszawa : PZWS, 1969
  6. Traugutt : powieść / Stanisław Strumph-Wojtkiewicz. – Wyd. 4. – Warszawa : PIW, 1966
  7. Traugutt – bohater narodowego mitu / Joanna Rusin // Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 38-43

Zajęcia szkolne

  1. Ostatni romantyczny święty : eksplikacja fragmentu noweli „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej : propozycja interpretacyjna dla klasy III liceum i technikum oraz dla klasy II zsz / Henryk Stokwiszewski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, nr 4, s. 26-40.
  2. Romuald Traugutt (16 I 1826 – 5 VIII 1864) – dyktator Powstania Styczniowego : projekt apelu / Maria Andres // Poradnik Bibliotekarza. – 1996, nr 5, s. 24-26
  3. „Wodzem ich był człowiek świętego imienia” : scenariusz apelu poświęconego Romualdowi Trauguttowi oraz bohaterom powstania styczniowego 1863 roku / Barbara Rolf // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 3, s. 23-26