SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej : Dz. U. z 2022 r. poz. 2597
  Dz.U. 2022 poz. 2597
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej : Dz.U. z 2022 r. poz. 868
  Dz.U. 2022 poz. 868
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej : Dz. U. z 2021 r. poz. 584
  Dz.U. 2021 poz. 584
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 : Dz. U. z 2021 r. poz. 390
  Dz.U. 2021 poz. 390
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej : Dz. U. z 2020 r. poz. 2170
  Dz.U. 2020 poz. 2170
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej : Dz. U. z 2019 r. poz. 1663
  Dz.U. 2019 poz. 1663
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej : Dz. U. z 2019 r. poz. 1557
  Dz.U. 2019 poz. 1557
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych : Dz. U. z 2017 r. poz. 1613
  Dz.U. 2017 poz. 1613
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej : Dz. U. z 2017 r. poz. 1399
  Dz.U. 2017 poz. 1399
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw : Dz. U. z 2017 r. poz. 949
  Dz.U. 2017 poz. 949
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych : Dz. U. z 2014 r. poz. 1149
  Dz.U. 2014 poz. 1149
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych : Dz. U. z 2012 r. poz. 957
  Dz.U. 2012 poz. 957
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej : Dz. U. z 2011 r. nr 139 poz. 814
  Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814