Światowy Tydzień Mózgu

18 marca 2024 r. obchodzony był  Europejski Dzień Mózgu. Dzień ten ma celu promocję zdrowego trybu życia oraz przypomnienie jak duży wpływ na funkcjonowanie mózgu ma nasz styl życia. Natomiast Światowy Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, która ma na celu popularyzowanie wiedzy o działaniu mózgu oraz układu nerwowego. Jest to inicjatywa poświęcona najcenniejszemu i najważniejszemu narządowi naszego organizmu.

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Poznajemy tajemnice naszego mózgu” oraz „Trening pamięci – metody efektywnego uczenia się”.  Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie.

18 marca 2024 r. w lekcji pt. „Poznajemy tajemnice naszego mózgu” wzięli udział uczniowie z klasy 3 b ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie z wychowawczynią Panią Ewą Tomalą-Brodecką.

Uczniowie poznali budowę, rolę i działanie mózgu, w oparciu o lekturę książki pt. „Jak działa mózg? Poznajemy siebie i otaczający nas świat”” z serii „Moje ciało” autorstwa Sally Hewitt. Dowiedzieli się jak działają nasze zmysły oraz pamięć. Uświadomili sobie, że uczucia i emocje człowieka również tworzą się w mózgu. Uczestnicy poznali także sposoby na sprawne działanie mózgu, tj. odpowiednia dieta, sport i ćwiczenia oraz uczenie się ciągle nowych rzeczy.

Grupa poznała fakty i ciekawostki na temat funkcjonowania mózgu i co należy jeść, aby nasz mózg był sprawny.  Prowadząca przedstawiła też wskazówki konieczne do prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz ćwiczenia na trening pamięci i zapamiętywania.

Uczniowie poznali także zalety czytania i jaki wpływ ma na pracę mózgu i dlaczego warto być molem książkowym. Informacje wzbogacone były multimedialnym pokazem slajdów.

W kolejnej części zajęć wspólnie  trenowaliśmy nasze mózgi.  Uczniowie brali udział w doświadczeniach, w trakcie których z zasłoniętymi oczami, za pomocą pozostałych zmysłów, próbowali odgadnąć co to za przedmiot lub jaki to smak. Brali udział w zabawach ruchowych, mających na celu sprawdzenie ich koordynacji wzrokowo-ruchowej. Uczestniczyli w ćwiczeniach rozwijających koncentrację i spostrzegawczość. Odgadywali również odgłosy natury, dźwięki, próbowali pisać na zmianę lewą i prawą ręką. Uczestnicy ćwiczyli pracę swoich mózgów rozwiązując krzyżówki, łamigłówki, kalambury oraz zagadki, wykonywali także zadania z elementami kodowania.

Na zakończenie zajęć uczniowie wykonywali także ćwiczenia gimnastyki mózgu wg Paula Dennisona w celu usprawnienia współpracy półkul mózgowych, np. leniwa ósemka.

22 marca 2024 r. odbyły się zajęcia  pt. „Trening pamięci  – metody efektywnego uczenia się”, w których wzięła udział klasa 6 b ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie z wychowawczynią Panią Martą Furmańską.

Głównym celem zajęć było usprawnienie procesu uczenia się, wzmacnianie zaangażowania i motywacji uczniów do nabywania wiedzy oraz wyposażenie uczniów w metody i techniki efektywnego uczenia się. W trakcie zajęć wykorzystane zostały elementy gimnastyki mózgu i ćwiczenia usprawniające koncentrację. Celem zajęć było poznanie technik zapamiętywania i uczenia się oraz ćwiczenie umiejętności sporządzania krótkich i czytelnych notatek.

Na początku spotkania uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, której hasło było tematem zajęć: „nauka”. Pierwszym zadaniem dla uczniów  była praca metodą burzy mózgów. Uczniowie wymieniali słowa kojarzące się z nauką. Kolejnym elementem aktywizującym uczniów było rozwiązywanie zadań na rozwój koncentracji i spostrzegawczości – zabawa dydaktyczna pt. „Poszłam do sklepu/poszedłem do sklepu i kupiłam, kupiłem…” (uczniowie wymieniali zakup produktów spożywczych). Zabawa polegała na zapamiętywaniu jak największej liczby przedmiotów znajdujących  się na wyświetlonym obrazku.

Uczniowie rozmawiali także o tym, co może powodować dekoncentrację w czasie nauki. Następnie prowadząca prezentowała jak się uczyć, jakie metody wykorzystywać do nauki zajęć lekcyjnych, jak odrabiać szkolne prace domowe. Nauczycielka wykorzystała do omówienia tematu prezentację multimedialną oraz rysunki myślenia wizualnego. Uczniowie dowiedzieli się także, co należy jeść, aby mózg lepiej funkcjonował.  Następnie uczniowie ćwiczyli pracę lewej i prawej półkuli mózgu rysując leniwą ósemkę. Poznali też różne sposoby tworzenia notatek, a także sketchnotki, czyli notatki wizualne i obrazkowe.  Po części teoretycznej zajęć uczestnicy pracując w grupach, stworzyli notatkę z wybranego przez siebie przedmiotu szkolnego. Notatki dotyczyły m.in: gramatyki i części mowy z języka polskiego, sportu, biologii, przyrody, geografii, gier komputerowych, pasji i zainteresowań uczniów.

 

Tekst: Katarzyna Kucharzewska
Zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska, Ewa Tomala-Brodecka