SZKOLNICTWO ZAWODOWE

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego : Dz.U. 2023 poz. 183
  Dz.U. 2023 poz. 183
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego : Dz.U. z 2022 r. poz. 204
  Dz.U. 2022 poz. 204
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego : Dz. U. z 2021 r.poz. 1036
  Dz.U. 2021 poz. 1036
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego : Dz. U. z 2021 poz. 211
  Dz.U. 2021 poz. 211
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego : Dz. U. z 2020 r. poz. 1459
  Dz.U. 2020 poz. 1459
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego : Dz. U. z 2020 r. poz. 82
  Dz.U. 2020 poz. 82
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego : Dz. U. z 2019 r. poz. 316
  Dz.U. 2019 poz. 316
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego : Dz.U. 2022 poz. 1109
  Dz.U. 2022 poz. 1109
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego : Dz. U. z 2021 r. poz. 1562
  Dz.U. 2021 poz. 1562
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego : Dz. U. z 2020 r. poz. 635
  Dz.U. 2020 poz. 635
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego : Dz. U. z 2019 r. poz. 320
  Dz.U. 2019 poz. 320
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego : Dz. U. z 2021 r. poz. 1087
  Dz.U. 2021 poz. 1087
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach : Dz. U. z 2019 r. poz. 1539
  Dz.U. 2019 poz. 1539
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego : Dz. U. z 2019 r. poz. 991
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach : Dz. U. z 2018 r. poz. 744
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach : Dz. U. z 2017 r. poz. 860
  Dz.U. 2017 poz. 860
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach : Dz. U. z 2016 r. poz. 1212
  Dz.U. 2016 poz. 1212
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach : Dz. U. z 2016 r. poz. 894
  Dz.U. 2016 poz. 894
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach : Dz. U. z 2015 r. poz. 1123
  Dz.U. 2015 poz. 1123
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach : Dz. U. z 2015 r. poz. 130
  Dz.U. 2015 poz. 130
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach : Dz. U. z 2012 r. poz. 184
  Dz.U. 2012 poz. 184
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego : Dz. U. z 2019 r. poz. 325
  Dz.U. 2019 poz. 325
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego : Dz. U. z 2018 r. poz. 1675
  Dz.U. 2018 poz. 1675
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych : Dz. U. z 2019 r. poz. 1717
  Dz.U. 2019 poz. 1717
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy : Dz. U. z 2020 r. poz. 337
  Dz.U. 2020 poz. 337
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2019 poz. 1692
  Dz.U. 2019 poz. 1692
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych : Dz. U. z 2019 r. poz. 1533
  Dz.U. 2019 poz. 1533
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych : Dz. U. z 2019 r. poz. 652
  Dz.U. 2019 poz. 652
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych : Dz. U. z 2017 r. poz. 1632
  Dz.U. 2017 poz. 1632
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych : Dz. U. z 2014 r. poz. 622
  Dz.U. 2014 poz. 622
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe : Dz. U. z 2022 r. poz. 1735
  Dz.U. 2022 poz. 1735
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe : Dz. U. z 2021 r. poz. 1828
  Dz.U. 2021 poz. 1828
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe : Dz. U. z r. 2020 poz. 1154
  Dz.U. 2020 poz. 1154
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Dz.U. 2019 poz. 1731
  Dz.U. 2019 poz. 1731
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie : Dz. U. z 2019 r. poz. 1707
  Dz.U. 2019 poz. 1707
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu : Dz. U. z 2019 r. poz. 644
  Dz.U. 2019 poz. 644
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu : Dz. U. z 2019 r. poz. 391
  Dz.U. 2019 poz. 391
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu : Dz. U. z 2017 r. poz. 1644
  Dz.U. 2017 poz. 1644
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu: Dz. U. z 2015 r. poz. 1183
  Dz.U. 2015 poz. 1183
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu : Dz. U. z 2010 r.  nr 244 poz. 1626
  Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego : Dz. U. z 2019 r. poz. 1536
  Dz.U. 2019 poz. 1536
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego : Dz. U. z 2017 r. poz. 622
  Dz.U. 2017 poz. 622
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego : Dz. U. z 2017 r. poz. 2356
  Dz.U. 2017 poz. 2356
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego : Dz. U. z 2016 r. poz. 2094
  Dz.U. 2016 poz. 2094
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych : Dz. U. z 2017 r. poz. 1607
  Dz.U. 2017 poz. 1607
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych : Dz. U. z 2017 r. poz. 89
  Dz.U. 2017 poz. 89
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania : Dz. U. z 2017 r. poz. 1641
  Dz.U. 2017 poz. 1641
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania : Dz. U. z 1996 r. nr 60 poz. 278
  Dz.U. 1996 nr 60 poz. 278