Tydzień Bibliotek 2023

10 maja 2023 roku w naszej bibliotece po raz kolejny gościliśmy Wychowanków wraz z Wychowawcami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem MOJA TWOJA NASZA BIBLIOTEKA i stanowiło przekrój wizyt w naszej bibliotece od 2014 roku do chwili obecnej.

Dzieci spotkała miła niespodzianka – otrzymały list od „Bibliotecznego Chochlika”, który powierzył im wykonanie zadań ukrytych w balonach. Zadania dotyczyły m.in. odnalezienia książki i wskazania bohatera, który nosił kolorowe piegi; połączenia w pary kolorowych skarpetek i rękawiczek; rozwiązywania rebusu; rzutu kostką z naklejonymi nazwami emocji i powiedzenia co wzbudza daną emocję; odnalezienia wśród różnych książek wiersza o najsłynniejszej w Polsce lokomotywie i przeczytania fragmentu tekstu. Po wykonaniu wszystkich zadań dzieci ułożyły ukryte hasło: BIBLIOTEKA. Wspomnienia z lat poprzednich znalazły miejsce w stworzonej przez wszystkich uczestników spotkania książce pt. HISTORIA MOICH TWOICH NASZYCH SPOTKAŃ. W pracy znalazły się min. pamiątkowe zdjęcia, krótkie opisy spotkań, aforyzmy, cytaty o książkach i czytaniu, różne ciekawostki.

W podziękowaniu za spotkanie uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom.

Serdecznie dziękujemy Wychowawcom oraz Wychowankom SOSW im. J. Brzechwy w Bogumiłku za udział w spotkaniu.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak