TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15 maja 2021 r.

W miesiącu maju 2021 r. w ramach obchodów XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zorganizowaliśmy w kl. II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zajęcia czytelnicze „Książka jest moim przyjacielem” oraz konkurs plastyczny „Laurka i życzenia dla Biblioteki z ulubioną książką w tle”. Adresatami konkursu byli wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku.

Celem konkursu była popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym, promowanie czytelnictwa wśród dzieci, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów z wykorzystaniem różnych środków wyrazu. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów.

Komisja konkursowa oceniła prace i przyznała następujące miejsca :

I miejsce – Mateusz Drożdżyński

II miejsce – Andżelika Nowak, Jakub Śpiewak

III miejsce – Jakub Nowak, Krzysztof Klimas

Uroczyste podsumowanie, ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku.

Wydarzeniu towarzyszyła pokonkursowa wystawa prac plastycznych uczniów.

Za współpracę serdecznie dziękujemy Wychowawczyni klasy II ZS-P w Lelowie oraz Wychowawcom i Uczniom SOSW im. J. Brzechwy w Bogumiłku.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak