Ulice na Wrzosowaiaku

16 stycznia 2024 r. nasi pracownicy dr Agata Arkabus i Anna Płusa wzięły udział w sesji popularyzatorskiej „Ulice na Wrzosowiaku”. Sesja została zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie w ramach międzyszkolnego projektu „Literacka mapa Częstochowy”, przygotowana przez dr Renatę Sowadę. Koordynatorem projektu jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie”. Celem projektu jest popularyzacja postaci oraz twórczości polskich pisarzy i poetów, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie we własnym środowisku. Odbiorcami działań są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Częstochowy i regionu. Podczas sesji wystąpił prelegent dr Paweł Michalski z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego oraz swoje prezentacje omówili uczniowie biorący udział w projekcie.
Tekst: Anna Płusa