USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty : Dz.U. z 2022 r. poz. 2230
  Dz.U. 2022 poz. 2230
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych : Dz. U. z 2022 r. poz. 2082
  Dz.U. 2022 poz. 2082
 • Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych : Dz. U. z 2022 r. poz. 2089
  Dz.U. 2022 poz. 2089
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych : Dz. U. z 2021 r. poz. 1930
  Dz.U. 2021 poz. 1930
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych : Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
  Dz.U. 2017 poz. 2203
 • Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw : Dz.U. 2022 poz. 1116
  Dz.U. 2022 poz. 1116
 • Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych : Dz. U. z 2021 r. poz. 1237
  Dz.U. 2021 poz. 1237
 • Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2021 r. poz. 762
  Dz.U. 2021 poz. 762
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw : Dz. U. z 2021 r. poz. 619
  Dz.U. 2021 poz. 619
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty : Dz. U. z 2021 r. poz. 1915
  Dz.U. 2021 poz. 1915
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty : Dz. U. z 2020 r. poz. 1327
  Dz.U. 2020 poz. 1327
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2021 r. poz. 1082
  Dz.U. 2021 poz. 1082
 • Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw : Dz. U. z 2019 r. poz. 2248
  Dz.U. 2019 poz. 2248
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych : Dz. U. z 2019 r. poz. 1681
  Dz.U. 2019 poz. 1681
 • Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2019 r. poz. 761
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw : Dz. U. 2018 r. poz. 2245
  Dz.U. 2018 poz. 2245
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2018 r. poz. 1290
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2017 r. poz. 60
  Dz.U. 2017 poz. 60
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2017 r. poz. 59
  Dz.U. 2017 poz. 59