USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

 • Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw : Dz. U. z 2019 r. poz. 2248
  Dz.U. 2019 poz. 2248
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych : Dz. U. z 2019 r. poz. 1681
  Dz.U. 2019 poz. 1681
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty : Dz. U. z 2019 r. poz. 1481
  Dz.U. 2019 poz. 1481
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty : Dz. U. z 2018 r. poz. 1457
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty : Dz. U. z 2017 r. poz. 2198
  D20172198.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
  Dz.U. 2019 poz. 1148
 • Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2019 r. poz. 761
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce : Dz. U. z 2020 r. poz. 85
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce : Dz. U. z 2019 r. poz. 276
  Dz.U. 2019 poz. 276
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2018 r. poz. 996
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw : Dz. U. 2018 r. poz. 2245
  Dz.U. 2018 poz. 2245
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce : Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
  D20181669L.pdf
  D20181669.pdf
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce : Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2018 r. poz. 1290
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2017 r. poz. 60
  D20170060.pdf
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2017 r. poz. 59
  D20170059.pdf