V Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie zapraszają uczniów klas I-VIII szkół podstawowych do udziału w V Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Recytatorskim „Przyroda uczy najpiękniej”. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli 26 kwietnia 2023 roku w godz. 10.00-14.00 w auli Forum naszego ośrodka.

Cele przedsięwzięcia to popularyzacja twórczości poetyckiej, kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego, rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kultury języka oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych ucznia niepełnoletniego

Zapraszamy:-)