Wincenty Witos

W 2024 roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera, wybitnego męża stanu, państwowca, działacza samorządowego i przywódcy ruchu ludowego. Ten urodzony w Wierzchosławicach polityk dzięki uporowi i samokształceniu doszedł do najwyższych godności w ruchu ludowym i w państwie. W 1920 roku, gdy Armia Czerwona stała na przedpolach Warszawy, Rząd Obrony Narodowej pod kierownictwem Witosa podjął dramatyczne wysiłki, które zaowocowały odrzuceniem bolszewików spod stolicy i rozpoczęciem odwrotu Armii Czerwonej. Podczas zamachu majowego, gdy Witos po raz trzeci pełnił funkcję premiera, złożona przez niego dymisja rządu doprowadziła do przerwania walk i zapobiegła wojnie domowej. Po procesie brzeskim w latach 30. udał się na emigrację do Czechosłowacji, skąd wrócił na krótko przed wybuchem II wojny światowej. W ustawie z 2017 roku Wincenty Witos został włączony w poczet Ojców Niepodległości RP.

Więcej: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=470DB997878B521CC12589FD003E50E2&symbol=M_WYDARZENIA_KOMUNIKAT

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Wincentego Witosa: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20230000895/O/M20230895.pdf

Netografia:

W naszej bibliotece:

Dzieła Wincentego Witosa

 1. Dzieła wybrane. T. 1. Moje wspomnienia. Cz. 1 / Wincenty Witos; do dr. przygotowali, przedmową i przypisami opatrzyli Eugeniusz Karczewski, Józef Ryszard Szaflik. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988
 2. Dzieła wybrane. T. 1. Moje wspomnienia. Cz. 2 / Wincenty Witos; do dr. przygotowali, przedmową i przypisami opatrzyli Eugeniusz Karczewski, Józef Ryszard Szaflik. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1990
 3. Moje wspomnienia / Wincenty Witos ; [przedm. i oprac. Antoni Czubiński et al.]. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981

O Wincentym Witosie

 1. Lider ludowców : Wincenty Witos (1874-1945) / Marcin Bukała // Biuletyn IPN. – 2018, nr 7/8, s. 5-18
 2. O Wincentym Witosie / Franciszek Bujak, Stanisław Szczotka, Adam Grzymała-Siedlecki ; przedm. i wybór Franciszek Ziejka. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983
 3. O Wincentym Witosie : relacje i wspomnienia / zebr. i oprac. Jan Borkowski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984
 4. Ten, który chłopów Polsce przywrócił : o Wincentym Witosie raz jeszcze / Janusz Skicki // Wychowawca. – 2024, nr 2, s. 20-22
 5. Wincenty Witos / Andrzej Zakrzewski. – Warszawa : Iskry, 1985
 6. Wincenty Witos 1874-1945 / kat. wystawy pod red. Janusza Gmitruka. – Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 1999
 7. Wincenty Witos w świetle własnej twórczości pisarskiej / Czesław Wycech. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983
 8. Wójt z Wierzchosławic / Andrzej Zakrzewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984
 9. Zapraszamy do świata tradycji i historii [Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach] / Monika Michalska // Wychowawca. – 2024, nr 2, s. 23