Multimedialna strona biblioteki szkolnej


Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu, której celem jest współpraca i samokształcenie w etapowym tworzeniu strony internetowej biblioteki.

Uczestnicy sieci poznają  metodykę tworzenia stron internetowych w programie Wix oraz zasady wyszukiwania i udostępniania materiałów edukacyjnych w Internecie w zgodzie z prawem.

Koordynatorzy sieci: Agata Arkabus, Anna Płusa

Czas trwania: 2.01 – 31.03.2015


SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-SZKOLENIOWE SIECI

W dniu 12 stycznia 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjno-szkoleniowe sieci współpracy i samokształcenia Multimedialna strona internetowa biblioteki szkolnej. Uczestnikami sieci są nauczyciele bibliotekarze różnego typu szkół z Częstochowy i regionu.

Głównym celem pracy sieci jest nabycie umiejętności wyszukiwania i udostępniania materiałów edukacyjnych w Internecie w zgodzie z prawem oraz tworzenie strony internetowej biblioteki szkolnej w programie WIX.

Uczestnicy spotkania wypracowali plan pracy sieci oraz kontrakt; ustali również zasady komunikacji między spotkaniami stacjonarnymi. Podczas szkolenia nauczyciele bibliotekarze dokonali analizy dostępnych w sieci witryn innych bibliotek, a następnie opracowali strukturę strony internetowej swojej biblioteki.

Bibliotekarze wyszukali także elementy graficzne udostępnione na wolnych licencjach. Po zalogowaniu się do serwisu WIX uczestnicy poznali jego budowę oraz rozpoczęli prace nad tworzeniem własnej witryny.

Agata Arkabus
Zdjęcia: Anna Płusa, Agata Arkabus

      


SPOTKANIE KONSULTACYJNE W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

W dniach 27–28 lutego 2015 r. odbyły się nieodpłatne spotkania konsultacyjne uczestników sieci współpracy i samokształcenia „Multimedialna strona biblioteki szkolnej”. Wszyscy uczestnicy sieci byli pozytywnie zaskoczeni możliwością tworzenia własnych profesjonalnych stron bez doświadczeń wcześniejszych w programowaniu. Niemniej jednak podczas dwugodzinnych spotkań nauczyciele bibliotekarze rozwiązywali problemy, na które natknęli się podczas pracy samodzielnej z bezpłatnym kreatorem witryn internetowych WIX. Problemy te dotyczyły głównie edycji oraz umieszczania zdjęć oraz filmów na stronie internetowej oraz łączenia elementów strony z elementami zewnętrznymi (strony internetowe, zasoby własne) za pomocą linku.

W czasie spotkań wszystkie dylematy i niejasności zostały rozwiane. Uczestnicy sieci pracują nadal nad stworzeniem profesjonalnej wizytówki biblioteki szkolnej w formie witryny internetowej.

Efekty prac zostaną zaprezentowane na spotkaniu podsumowującym pracę sieci 23 marca 2015 roku.

Anna Płusa
Zdjęcie: Anna Płusa


 PODSUMOWANIE I EWALUACJA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

23 marca 2015 r. odbyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia „Multimedialna strona internetowa biblioteki szkolnej”. Koordynatorzy sieci omówili realizację celów zaplanowanych podczas pierwszego szkolenia. Przedstawili również formy promocji działalności sieci na stronie internetowej PBP RODN „WOM” w Częstochowie oraz Fan Page biblioteki. Zostały omówione wyniki ewaluacji przeprowadzonej poprzez udostępnienie uczestnikom sieci elektronicznej ankiety. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji pokazały, że tematyka szkoleń, metody oraz organizacja pracy sieci zostały przeprowadzone prawidłowo i ocenione przez nauczycieli bardzo wysoko.

Następnie nauczyciele bibliotekarze zaprezentowali wypracowane projekty lub opublikowane już strony internetowe bibliotek szkolnych. Uczestniczki wyraziły chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami z udziału w sieci oraz pracą nad tworzeniem strony internetowej przez opublikowanie artykułu w Biuletynie Nauczycieli Bibliotekarzy SBP.

Na zakończenie spotkania nauczyciele bibliotekarze sprecyzowali zakresy tematyczne sieci współpracy i samokształcenia oraz czasu jej trwania, w których chcieliby pracować w przyszłym roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową utworzoną przez Panią Barbarę Brewkę – nauczyciela bibliotekarza ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu.

Agata Arkabus
Zdjęcia: Anna Płusa