XVIII Częstochowski Przegląd Gazet Szkolnych

„Pamięć to skład, w którym leży przeszłość, a wspomnienie ma miejsce wówczas, gdy się do tego składu wchodzi, żeby coś wydobyć.”

Henryk Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie od czterech lat współpracuje z  Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy organizacji wystawy gazet szkolnych. Do współpracy włączyli się nauczyciele bibliotekarze: Katarzyna Kucharzewska oraz Marek Czarnołęski.

W roku szkolnym 2015/2016 odbyła się osiemnasta edycja „Częstochowskiego Przeglądu Gazet Szkolnych” – konkursu gazet szkolnych i wybranych materiałów prasowych.

Do konkursu na najlepszą gazetkę szkolną zgłoszono 25 tytułów czasopism redagowanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli z przedszkoli i szkół Częstochowy i regionu.
Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie do twórczej aktywności i pobudzenie szkolnych działań wydawniczych, prezentacja prasy szkolnej powstającej w szkole i tworzonej dzięki współpracy młodzieży i nauczycieli, wymiana doświadczeń dziennikarskich – popularyzowanie pozytywnych postaw społecznych, problematyki szkolnej i regionalnej widzianej oczyma młodych twórców oraz rozwijanie zainteresowań uczniów mediami.

Nadesłane wcześniej prace oceniane były w  4 kategoriach: gazetki z przedszkoli, gazetki ze szkół podstawowych, gazetki z gimnazjów, gazetki ze szkół ponadgimnazjalnych.

Jury oceniało gazety według następujących kryteriów: kultura języka, szata graficzna i ogólny wizerunek, tematyka – łączenie problematyki szkolnej, regionalnej oraz zainteresowań uczniów, oryginalność materiałów (tekstów, fotografii, prac plastycznych).
28 kwietnia 2016 roku w Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie miało miejsce podsumowanie  „XVIII Częstochowskiego Przeglądu Gazet Szkolnych”. Wręczono upominki i dyplomy dla młodych twórców i ich opiekunów. Towarzysząca uroczystości wystawa prac prezentowana była również na  Zamku Królewskim w Warszawie podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Programów Młodzieżowych 14 czerwca 2016 r.

Wyniki XVIII Częstochowskiego Przeglądu Gazet Szkolnych

Gazety przedszkoli

 • I miejsce:  Przedszkolne Wieści – Miejskie Przedszkole nr 6 w Częstochowie
 • I miejsce:  Przedszkolaczek – Miejskie Przedszkole nr 8 im. Małego Księcia w Częstochowie
 • II miejsce: Nowinki z Przedszkola – Miejskie Przedszkole nr 32 w Częstochowie
 • II miejsce: Słoneczne wiadomości – Miejskie Przedszkole nr 29 w Częstochowie
 • III miejsce: Przedszkolaczek – Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie

Wyróżnienia

 • Gazetka Przedszkolaka Nieśmiałki – Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie
 • Milusie – Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie
 • Wiosenna Gazetka „Zuchów”, Jesienna Gazetka „Zuchów” – Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie
 • SKRZAT – Miejskie Przedszkole nr 41 w Częstochowie
 • Nowinki Leśnych Skrzatów – Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie
 • KONWALIA – Miejskie Przedszkole nr 10 w Częstochowie
 • Wesołe Przedszkolaki – Miejskie Przedszkole nr 27 w Częstochowie

Gazety szkół podstawowych

 • I miejsce:   Cool School 49 – Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie
 • II miejsce:  Z plecaka uczniaka – Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie
 • II miejsce:  Cool School – Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie
 • III miejsce: Pryzmat – Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie
 • III miejsce : 12 – tka – Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie
 • III miejsce: Szkolna Gadka – Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie
 • III miejsce: Looknij – Zespół Szkół nr 3 w Częstochowie – Szkoła Podstawowa nr 27 i Gimnazjum nr 24

Gazety gimnazjów

 • I miejsce: GŁOS OBIEKTYWNY – Gimnazjum nr 20 im. A. Fredry w Częstochowie
 • II miejsce: PIĄTKA – Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie
 • III miejsce: Szkołowisko – Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

Gazety szkół ponadgimnazjalnych

 • I miejsce: SOWIZDRZAŁ – Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

Gazety tematyczne – wyróżnienia

 • EKO – gazetka ekologiczna – Gimnazjum nr 20 im. A. Fredry w Częstochowie
 • EKO-MODNI – szkolne czasopismo ekologiczne –  Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Wł. S. Reymonta w Częstochowie
 • NEWS PRUS – Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza na wystawę pokonkursową. Wszystkie gazetki szkolne uczestniczące w konkursie można obejrzeć w czytelni naukowej (I piętro).

Tekst: Katarzyna Kucharzewska,
z
djęcia: Izabela Bajor