Autor: admin5

Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie zapraszają uczniów klas IV-VII szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Recytatorskim „Przyroda uczy najpiękniej” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Starosty Częstochowskiego. Konkurs odbędzie się 13 marca 2018 roku  w godz. 9.00-13.00 w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Jego celem jest popularyzacja twórczości poetyckiej, kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego,


XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Lublińcu

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego Biblioteka w działaniu – działanie w Bibliotece, które odbędzie się 20 marca 2018 r. (wtorek) w godz. 9.30 – 16.00 w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9. Karta zgłoszenia na forum: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php, w zakładce konferencje. Szczegółowe informacje na stronie http://vforumbibliotekarzy.blogspot.com/  


Spotkanie z poezją Elżbiety i Marka Żabińskich

11 stycznia 2018 roku w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyło się spotkanie autorskie pt. „Spotkanie z poezją Elżbiety i Marka Żabińskich”. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Pan Marek Czarnołęski – nauczyciel bibliotekarz naszej placówki. Autorzy poezji prezentowali swoje biografie oraz utwory dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych skupionych w Częstochowskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Betel” oraz dla uczniów  Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Częstochowie. Zaproszeni autorzy wykonali także kolędę pt. „Płomień miłości”, do której


Jak odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznych? – sieć współpracy i samokształcenia

Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2017/2018  jednego z kierunków polityki oświatowej państwa Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych, zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów kształcenia do udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia pt. „Jak odpowiedzialnie korzystać  z mediów społecznych?”. Udział w tej formie doskonalenia zawodowego ma na celu wymianę doświadczeń, analizę dobrych praktyk, poszerzanie kompetencji oraz tworzenie nowych rozwiązań. Tematyka merytoryczna prac proponowanej Państwu sieci będzie dotyczyła zagadnień bezpiecznego korzystania z internetu w kontekście mediów społecznościowych. Podczas


Konkurs Wojewódzki „Wielka Liga Czytelników”

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2017/2018. Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu wojewódzkim, skierowany do uczniów klas I-VII szkół podstawowych. Organizowany jest na dwóch poziomach: klasy I-III klasy IV-VII Konkurs przebiega w trzech etapach: pierwszy – szkolno-biblioteczny drugi – półfinały powiatowe trzeci – finał wojewódzki Zgłoszenia, podpisane przez dyrektora szkoły, należy dostarczyć do koordynatora powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 15 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje,