Autor: admin5

Powiatowy Konkurs Poetycki „Wypisać to co czuję”

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie zaprasza uczniów klas IV-VII szkół podstawowych Częstochowy i powiatu częstochowskiego do udziału w konkursie poetyckim na napisanie wiersza inspirowanego twórczością Ludmiły Marjańskiej w  związku  z przypadającą w roku 2018 95. rocznicą urodzin poetki. Powiatowy Konkurs Poetycki „Wypisać to co czuję” jest organizowany pod honorowym patronatem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przy współpracy z  Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia „WOM” w Częstochowie. Cele konkursu to: 1. Popularyzowanie wśród uczniów twórczości wybitnej częstochowskiej


Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej” – relacja

13 marca 2018 roku w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski Przyroda uczy najpiękniej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Starosty Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smeli. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Celem konkursu była popularyzacja twórczości poetyckiej, kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego, rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kultury języka oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.