Autor: admin5

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Należą do nich: 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


IV Ogólnopolska Noc Bibliotek „Rzeczpospoczyta”

9 czerwca 2018 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyła się po raz czwarty Noc Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji – Rzeczpospoczyta odnosiło się do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku na uczestników czekało wiele atrakcji mających na celu promocję czytelnictwa i biblioteki jako instytucji, w której warto bywać o każdej porze dnia. Tegoroczna Noc Bibliotek rozpoczęła się o godzinie 16.30 w Auli Forum RODN „WOM” emisją filmu pt. Tarapaty. Po obejrzeniu filmu dzieci wraz z opiekunami mogli skorzystać z bogatej oferty zajęć