Autor: admin5

X Parada Postaci Literackich

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  zaprasza uczniów wszystkich typów szkół i poziomów kształcenia, wychowanków przedszkoli wraz z nauczycielami, opiekunami i rodzicami do udziału w X PARADZIE POSTACI LITERACKICH, która odbędzie się dnia 14 maja 2019 r. (wtorek) w godz. 1000 – 1200. Zachęcamy uczestników do przybycia w strojach postaci literackich oraz przygotowania transparentów promujących książkę i czytanie. Impreza organizowana jest z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Celem Parady jest propagowanie zamiłowania do czytania książek, integracja placówek oświatowych, promowanie bibliotek, odkrywanie talentów artystycznych uczniów. Organizatorem jest Sekcja


Wojewódzki Konkurs Literacki na opowiadanie „Książka inspiruje i uczy” – zmiana terminu przesyłania prac konkursowych

UWAGA!!! W związku z trwającym w większości szkół strajkiem nauczycieli termin nadsyłania prac konkursowych zostaje wydłużony do 20 maja 2019 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 maja 2019 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów województwa śląskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim na opowiadanie „Książka inspiruje i uczy”. Cele konkursu: Popularyzacja twórczości literackiej. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego. Rozwijanie


Legendy o Częstochowie i regionie w Programie Erasmus Plus

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie pracownicy naszej biblioteki, panie Agata Arkabus i Anna Płusa, prowadziły zajęcia zorganizowane w obszarze działań Programu Erasmus Plus. Był to cykl zajęć, których temat stanowiło poznanie legend związanych z Częstochową i Jurą Krakowsko-Częstochowską. W trakcie jednego ze spotkań wszyscy uczniowie klas czwartych wysłuchali legendy „Dziewczynka z gołębiami”. To postać znana mieszkańcom Częstochowy. Jej pomnik znajduje się w  Alei Najświętszej Marii Panny w okolicy domu nr 75. W czasie tych zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się


Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej” – relacja

26 marca 2019 roku w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski Przyroda uczy najpiękniej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Starosty Częstochowskiego. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych. Celem konkursu była popularyzacja twórczości poetyckiej, kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego, rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kultury języka oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Organizatorem konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli


Światowy Tydzień Mózgu w bibliotece pedagogicznej

Z okazji Światowego Tygodnia Mózgu 13 marca 2019 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” odbyły się zajęcia pn. ”Jak działa nasz mózg?”. Obchodzony w wielu krajach Światowy Tydzień Mózgu (Brain Awareness Week) ma popularyzować wiedzę o mózgu i układzie nerwowym. Mózg uznawany jest przez naukowców za najbardziej skomplikowane dzieło natury. Pozwala na odbieranie, przetwarzanie i generowanie bodźców. Stanowi niepowtarzalne centrum dowodzenia, steruje wszelkimi procesami zachodzącymi w organizmie, jest źródłem i magazynem naszych myśli, pragnień i wyobrażeń. W zajęciach, promujących jednocześnie edukację czytelniczą i medialną,


Sieć współpracy i samokształcenia „Biblioterapia a kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie”

Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe – 4 marca 2019 roku Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 był priorytet Rozwijanie cyfrowych kompetencji uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli bibliotekarzy z zakresu realizacji powyższego priorytetu – pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek – zorganizowały sieć współpracy i samokształcenia „Biblioterapia a kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie”. Czas pracy sieci


Konkurs Recytatorski „Czarowanie słowem” – relacja

14 marca 2019 r. w Auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Czarowanie słowem”. Organizatorem konkursu był Specjalny  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie, we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie. Każdy występ był wzruszającym przeżyciem nie tylko dla recytatora ale przede wszystkim dla widowni zgromadzonej w auli. Jury w składzie: Czesława Monczka – aktorka, Danuta Króliszewska – malarka oraz Beata Raczyńska – nauczyciel bibliotekarz, przyznało nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach. I kategoria wiekowa: szkoły


Działajmy razem! – relacja z obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2019

5 lutego 2019 r. w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas czwartych SP nr 38 w Częstochowie. W trakcie pierwszej części zajęć omówione zostały zagadnienia związane ze sposobami spędzania przez uczniów czasu wolnego. Następnie uczestnicy wymienili sposoby wykorzystania zasobów sieci oraz określili do czego służy im internet. Prowadząca przeprowadziła z czwartoklasistami rozmowę na temat możliwych zagrożeń wynikających z korzystania z internetu, tj. cyberprzemoc, ochrona danych osobowych, hejt i mowa nienawiści, niebezpieczne treści i kontakty,