Autor: admin5

Wznowienie działalności czytelni

Szanowni Państwo, od 2 października 2020 r. zapraszamy do korzystania ze zbiorów zgromadzonych w naszej czytelni. Czytelnia jest czynna w poniedziałki, wtorki środy i piątki w godz. 8.30-18.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8.30- 13.00. W czytelni udostępniane są na miejscu książki, czasopisma oraz prasa bieżąca. Czytelnicy mogą skorzystać z 3 stanowisk czytelniczych. Stanowiska są dezynfekowane po każdej wizycie czytelnika. Czytelników obowiązuje dezynfekcja dłoni w obecności bibliotekarza, noszenie maseczki ochronnej lub przyłbicy oraz utrzymanie bezpiecznej odległości. W celu szybkiej i sprawnej obsługi na miejscu w czytelni zachęcamy czytelników do: wcześniejszego zgłaszania tematyki


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, którzy przystąpili do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  do konsultacji zakupu książek. Konsultacje: Wykaz książek należy przesłać na adres raczynska@womczest.edu.pl. Zaświadczenie o przeprowadzonej konsultacji można będzie odebrać w wypożyczalni Biblioteki w godzinach jej pracy lub Biblioteka prześle skan zaświadczenia na wskazany przez Państwa adres mailowy. Współpraca: Szkoły, które we wnioskach o przystąpieniu do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wnioskowały współpracę z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Częstochowie  proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy: dr Agata Arkabus – arkabus@womczest.edu.pl, Anna


Zapraszamy do biblioteki

Informujemy Naszych Czytelników, że od  dnia 1 września 2020 biblioteka będzie udostępniać zbiory w wypożyczalni od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30-18.00 (oprócz czwartków) Czytelnia będzie otwarta od 2 października 2020 r. Powracają dyżury w soboty – terminy: 5 września, 3 października, 7 listopada, 5 grudnia, 9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca.   Pamiętając o wciąż istniejącym zagrożeniu epidemiologicznym, przypominamy zasady korzystania z naszej placówki, które pomogą nam wszystkim zachować bezpieczeństwo. Biblioteka będzie


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości,