Autor: admin5

Konkurs czytelniczo-plastyczny na projekt okładki książki o tematyce rodzinnej dla dzieci i młodzieży pn. „Bo rodzina to jest siła”

Grupa uśmiechniętych dzieci - rysunek

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie czytelniczo-plastycznym na projekt okładki książki o tematyce rodzinnej dla dzieci i młodzieży pn. „Bo rodzina to jest siła”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu okładki do książki dla dzieci i młodzieży, która w ciekawy i nowatorski sposób nawiąże do istniejącego utworu prozatorskiego lub poetyckiego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Częstochowy i regionu. Cele konkursu to upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów, rozwijanie ich kompetencji


Rozstrzygnięcie III Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Mój ekslibris – przyroda wokół nas”

3 Powiatowy Konkurs Plastyczny - Mój ekslibris - przyroda wokół nas

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zorganizowała III Powiatowy Konkurs Plastyczny Mój ekslibris – przyroda wokół nas, pod honorowym patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Częstochowie. Adresatami konkursu byli uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, w szczególności z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat ekslibrisu, poznanie jego historii, kształtowanie wrażliwości czytelniczych, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zadaniem każdego uczestnika konkursu było


Skip to content