Autor: admin5

Wojewódzki Konkurs Literacki „Książka inspiruje i uczy” – podsumowanie

28 maja 2019 roku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Książka inspiruje i uczy”. Organizatorami konkursu były Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie. Adresaci konkursu to uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów województwa śląskiego. Cele konkursu: Popularyzacja twórczości literackiej. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego. Rozwijanie pisarskich uzdolnień młodzieży. Upowszechnianie kultury języka. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zadanie konkursowe


„Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji społecznych i cyfrowych” – podsumowujące spotkanie sieci

„Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji społecznych i cyfrowych” – trzecie, podsumowujące spotkanie sieci „Biblioterapia a kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie” 15 maja 2019 r. odbyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia. Tytuł spotkania brzmiał: „Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji społecznych i cyfrowych”. W pierwszej części odbył się warsztat prowadzony przez psychologa i psychoterapeutę Panią Magdalenę Bach, pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Częstochowie. Terapeutka przedstawiła w jaki sposób uczeń powinien funkcjonować w cyfrowym świecie i jak powinien pomóc mu