Autor: admin5

Elżbieta Doroszuk, nowy Dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie

Z dniem 1 września 2019 r. serdecznie witamy na stanowisku dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie Panią Elżbietę Doroszuk, wieloletniego, cenionego nauczyciela-konsultanta, pracownika zasłużonego dla rozwoju naszego Ośrodka, inicjatora i realizatora wielu przedsięwzięć edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, w tym m. in. dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie. Pani dyrektor Elżbieta Doroszuk jest z wykształcenia psychologiem, certyfikowanym coachem, nauczycielem dyplomowanym, edukatorem z listy MENiS, czynnym ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz przewodniczącą Komitetu Okręgowego


Konferencja informacyjno-szkoleniowa dla nauczycieli bibliotekarzy

Zapraszamy na konferencję informacyjno-szkoleniową Wdrażanie nowej podstawy programowej w bibliotece szkolnej. Formularz rejestracyjny  


Terminy dyżurów sobotnich w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, iż dyżury sobotnie w roku szkolnym 2019/2020 będą odbywały się w następujących terminach: 7 września 2019 r., 5 października 2019 r., 9 listopada 2019 r., 7 grudnia 2019 r., 11 stycznia 2020 r., 1 lutego 2020 r., 7 marca 2020 r., 4 kwietnia 2020 r., 9 maja 2020 r., 6 czerwca 2020 r.