Autor: admin5

Godziny udostępniania zbiorów w okresie wakacyjnym

W okresie wakacyjnym, od 1 lipca do 31 sierpnia, biblioteka udostępnia zbiory w wypożyczalni od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30-14.30. Czytelnia będzie zamknięta do odwołania. Pamiętając o wciąż istniejącym zagrożeniu epidemiologicznym, przypominamy zasady korzystania z naszej placówki, które pomogą nam wszystkim zachować bezpieczeństwo. Biblioteka będzie funkcjonowała wyłącznie jako wypożyczalnia książek i zbiorów multimedialnych. Czytelnia pozostanie zamknięta do odwołania. Czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki i zdezynfekowania rąk (pojemnik ze środkiem dezynfekującym znajduje się przed wejściem). W wypożyczalni może przebywać maksymalnie jeden Czytelnik. Pozostali Czytelnicy proszeni


KONKURS Z OKAZJI 75. URODZIN PIPPI

Wydawnictwo Jung-off-ska ogłasza Ogólnopolski konkurs familijny pt. „75. Urodziny, czyli Lato z Pippi”, który będzie trwał przez całe lato. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, prezentowanie pozytywnych postaw społecznych, które reprezentuje Pippi: kreatywność, pewność siebie, prawo do własnego zdania, otwartość na świat. Wydawca serii audiobooków Astrid Lindgren, które czyta Edyta Jungowska zaprasza do letniej zabawy. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: lokalnym i ogólnopolskim. I etap lokalny organizowany jest przez Ambasadorów Konkursu, którymi są biblioteki, świetlice, szkoły, kluby, organizacje pozarządowe,


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości,


Certyfikat Wielkiej Ligii Czytelników 2020

Uwaga koordynatorzy szkolni ubiegający się o Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”w roku szkolnym 2019/2020! Poniżej adres do korespondencji, tzn. do przesłania sprawozdań z Certyfikatu. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7 40-132 Katowice z dopiskiem CERTYFIKAT WLC certyfikatWLC@pbw.katowice.pl Jeżeli jest to możliwe prosimy o przesłanie, oprócz wersji papierowej, wersję elektroniczną sprawozdań i zdjęć. Anna Hiller


Baza lektur dostępnych online

Biblioteka Cyfrowa Wolne Lektury oraz portal LEKTURY GOV.PL oferują uczniom i nauczycielom zdalny dostęp do wielu lektur szkolnych. Zostały tam zgromadzone te pozycje lekturowe, do których prawa autorskie już wygasły, utwory znajdują się w domenie publicznej. Można je pobrać w całości na dysk komputera, czytnik lub czytać online. Większość posiada również wersję do odsłuchania w formie audiobooka oraz możliwość wydruku bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Cz. 1. Dostęp online do lektur dla klas 1-3 Cz. 2. Dostęp online do lektur dla klas 4-6 Cz. 3. Dostęp online do lektur