Autor: admin5

Ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu” w naszej placówce

8 listopada 2019 r. nauczyciele-konsultanci, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji i obsługi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz uczestnicy konferencji zorganizowanej w Ośrodku włączyli się do ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Szkoła do hymnu”, zainicjowanej przez MEN. O symbolicznej godzinie 11:11, w uroczystej atmosferze, odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego, upamiętniając ważną dla Polaków datę – 11 listopada.


Wojewódzki Konkurs na Komiks „Orzeł biały w tle”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie na Komiks „Orzeł biały w tle”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu, który w ciekawy i nowatorski sposób nawiąże do utworu (prozatorskiego lub poetyckiego) o tematyce patriotycznej, omówionego  w szkole na lekcjach języka polskiego. Cele konkursu to: popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie komiksu jako formy prezentacji lektur o tematyce patriotycznej, rozwijanie


Konkurs Literacki „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie”

Konkurs Literacki „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie” realizowany był w ramach projektu NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO. Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie i Towarzystwem Patriotycznym Kresy w Częstochowie. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Pani Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, Arcybiskup dr Wacław Depo – Metropolita Częstochowski. Konkurs adresowany był do uczniów województwa śląskiego i obejmował dwie kategorie wiekowe: uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej –


Terminy dyżurów sobotnich w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, iż dyżury sobotnie w roku szkolnym 2019/2020 będą odbywały się w następujących terminach: 7 września 2019 r., 5 października 2019 r., 9 listopada 2019 r., 7 grudnia 2019 r., 11 stycznia 2020 r., 1 lutego 2020 r., 7 marca 2020 r., 4 kwietnia 2020 r., 9 maja 2020 r., 6 czerwca 2020 r.