Kategoria: Bez kategorii

Godziny pracy biblioteki w okresie wakacyjnym

Informujemy, że Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie w okresie wakacyjnym (1 lipca-31 sierpnia 2019 r.) będzie czynna w godzinach 8.00-15.00.


Bohaterowie Naszej Historii – maraton czytelniczy

6 czerwca 2019 r. w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie odbył się kolejny maraton czytelniczy, któremu patronował Prezydent Miasta Częstochowy pan Krzysztof Matyjaszczyk. Zgromadzonych gości i słuchaczy powitała pani Beata Grzanka – dyrektor Biblioteki Publicznej. Maraton zatytułowany Bohaterowie Naszej Historii odbył się z okazji Roku Unii Lubelskiej, Roku Powstań Śląskich, Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Roku Anny Walentynowicz i Roku Stanisława Moniuszki w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Do udziału w tym wydarzeniu zostały zaproszone panie Anna  Hiller


Zaczytany Piętrus – relacja z wydarzenia

2 czerwca 2019 r. we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zorganizowała nietypową imprezę czytelniczą, która rozpoczęła XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Przedszkolaki oraz uczniowie klas młodszych szkół podstawowych ubrane w kolorowe bajkowe stroje, mieli okazję podróżować po Częstochowie zabytkowym piętrowym autobusem. Niecodziennej podróży  towarzyszyło czytanie tekstów literackich oraz liczne zagadki i quizy. Dzieci z zainteresowaniem słuchały bajek, opowiastek i wierszy czytanych przez nauczycieli bibliotekarzy. W niecodziennej podróży z literaturą wzięło udział 125 dzieci oraz 13 opiekunów z częstochowskich


Patriota to ja! – podsumowanie projektu edukacyjnego z Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie

W roku szkolnym 2018/2019 dzieci z Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie uczestniczyły w cyklu zajęć prowadzonych w ramach projektu edukacyjnego „Patriota to ja!”. Spotkania odbywały w siedzibie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Zajęcia dla dzieci 5-6 – letnich z grupy Przyjaciele Królika opracowała i prowadziła dr Agata Arkabus- nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Projekt edukacyjny „Patriota to ja!” był realizowany zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej państwa – 100 rocznica odzyskania niepodległości  – wychowanie do wartości i kształtowania patriotycznych


Program biblioterapeutyczny „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości” – podsumowanie

Od sześciu lat Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  RODN „WOM” w Częstochowie współpracuje z Zespołem Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Częstochowie – Prowincja Wrocławska. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie z tej szkoły uczestniczyli w programie biblioterapeutycznym „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”, który obejmował  cykl 8 spotkań. W zajęciach wzięli udział uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Opiekę nad grupą sprawowała Lidia Golczyk – prowadząca koło biblioteczne „Bibliofil”, wychowawczyni grupy. Program przygotowała i przeprowadziła Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz, biblioterapeuta.


Wojewódzki Konkurs Literacki „Książka inspiruje i uczy” – podsumowanie

28 maja 2019 roku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Książka inspiruje i uczy”. Organizatorami konkursu były Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie. Adresaci konkursu to uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów województwa śląskiego. Cele konkursu: Popularyzacja twórczości literackiej. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego. Rozwijanie pisarskich uzdolnień młodzieży. Upowszechnianie kultury języka. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zadanie konkursowe


Dyktuś 2019

To już siedemnasta edycja Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych. Po przeprowadzonych w szkołach wstępnych eliminacjach, do udziału w finale zgłosiło się 27 uczniów z 14 szkół podstawowych. Finaliści spotkali się 9 maja 2019 roku w Auli „Forum” Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” i po powitaniu przez wicedyrektora ds. Bibliotek Pedagogicznych Publicznej Biblioteki Pedagogicznej – panią Renatę Lipniewską, rozpoczęli pisanie dyktanda. Jak każdego roku tekst dyktanda znajdował się w zalakowanej kopercie, którą komisyjnie otwarto przy wszystkich uczniach. Zmagania


„Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji społecznych i cyfrowych” – podsumowujące spotkanie sieci

„Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji społecznych i cyfrowych” – trzecie, podsumowujące spotkanie sieci „Biblioterapia a kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie” 15 maja 2019 r. odbyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia. Tytuł spotkania brzmiał: „Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji społecznych i cyfrowych”. W pierwszej części odbył się warsztat prowadzony przez psychologa i psychoterapeutę Panią Magdalenę Bach, pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Częstochowie. Terapeutka przedstawiła w jaki sposób uczeń powinien funkcjonować w cyfrowym świecie i jak powinien pomóc mu