Kategoria: Bez kategorii

„Mam marzenie. O wyjątkowych Polkach i Polakach” – podsumowanie projektu edukacyjnego

W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” we współpracy z wychowawcami i nauczycielami bibliotekarzami Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie zrealizowali projekt edukacyjny promujący edukację czytelniczą i medialną Mam marzenie. O wyjątkowych Polkach i Polakach. Projekt skierowany został do uczniów klasy II a i II c i realizowany był w oparciu o książkę „12 wyjątkowych postaci : polscy autorzy o marzeniach” pod red. Anny Belter. Zajęcia odbywały się zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Celem projektu było zainteresowanie życiem i osiągnięciami sławnych Polaków i Polek,


Projekt edukacyjny „Podania i legendy jurajskiego szlaku” – relacja

Podania i legendy jurajskiego szlaku to projekt edukacyjny promujący czytelnictwo, jak również edukację regionalną. Realizowany był w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie i skierowany do nauczycieli i uczniów klas I. Zajęcia odbywały się zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie opierała się na aktywności dzieci z wykorzystaniem różnych form pracy. Najważniejszymi celami było kształtowanie poczucia tożsamości, przynależności i identyfikacji uczniów z określonym środowiskiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej z zamieszkiwanym regionem. Znaczną rolę odgrywała dbałość


Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. Podnoszenie jakości edukacji poprzez


„Zawody naszych rodziców” – podsumowanie projektu edukacyjnego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie we współpracy z Przedszkolem Publicznym Sióstr Nazaretanek im. Świętej Rodziny w Częstochowie realizowała w roku szkolnym 2020/2021 projekt edukacyjny „Zawody naszych rodziców”. Projekt skierowany był do dzieci 4-letnich i przeprowadzono go w okresie październik 2020 – lipiec 2021. Celem projektu było kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich u dzieci w wieku przeszklonym oraz promowanie treści z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia dla dzieci opracowała i przeprowadziła dr Agata Arkabus – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zajęcia


Godziny otwarcia biblioteki w okresie wakacyjnym

Po zakończeniu wyjątkowo trudnego dla wszystkich czytelników roku szkolnego zachęcamy Państwa do odpoczynku z książką. Zapraszamy do naszej Biblioteki. Polecamy bogatą ofertę książek beletrystycznych, biografii, reportaży, a także nowych, atrakcyjnych książek dla dzieci. Oferujemy ponadto przewodniki turystyczne, m.in. z cyklu „Podróże marzeń”. Biblioteka w okresie wakacyjnym (1 lipca – 31 sierpnia br.) będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.


Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym ORE

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!!! Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie przystąpiła do projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Wychodzimy z założenia, że edukacja zdalna powinna stać się jedną ze standardowych form pracy, stosowaną nie tylko ze względu na stan epidemii, ale także w innych sytuacjach,


Bezpłatna czytelnia internetowa IBUK LIBRA w PBP RODN „WOM” w Częstochowie

Szanowni Państwo, od 25 stycznia 2021 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA – jednej z największych czytelni internetowych w Polsce. Udostępniliśmy Państwu wiele tytułów elektronicznych książek, w większości z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. Korzystanie z tych publikacji jest możliwe na każdym urządzeniu (komputer, tablet, laptop, smartfon) przez całą dobę. Dostęp do elektronicznego zbioru może posiadać każdy zapisany do naszej biblioteki Czytelnik, który otrzyma od biblioteki osobisty PIN (kod aktywacyjny),


Wystawki i gazetki ścienne do wypożyczenia!

Zapraszamy nauczycieli do bezpłatnego wypożyczenia materiałów edukacyjnych (wystawy ścienne, plansze, grafiki, opracowania tekstowe) do wykorzystania w wystawach okolicznościowych i gazetkach ściennych na terenie szkół i placówek oświatowych. Wykaz dostępnych wystaw: – wystawy indywidualne – wystawy zbiorowe Kontakt: Marek Czarnołęski, tel. 360 60 04 wew. 107