Kategoria: Bez kategorii

Konkurs literacko-plastyczny „Śląscy górale – najciekawszy lapbook” – zaproszenie do udziału

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2021 Rokiem Górali Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza uczniów szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego do udziału w konkursie literacko-plastycznym „Śląscy górale – najciekawszy lapbook”.   Konkurs ma na celu zachęcić uczniów do pracy twórczej, rozbudzić ich indywidualne zdolności i zainteresowania oraz poszerzyć wiedzę na temat góralszczyzny i tradycji górali śląskich. Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie i wykonanie lapbooka zgodnie z tematyką konkursu. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora.


II Powiatowy Konkurs Plastyczny Mój ekslibris – ulubiona dyscyplina sportu

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego do wzięcia udziału w konkursie, pod patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Częstochowie. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest autorskie wykonanie własnego ekslibrisu. Projekt ekslibrisu musi być wykonany samodzielnie i odręcznie. Wielkość ekslibrisu nie może przekroczyć obramowania wybranego wzoru (koło, kwadrat lub prostokąt). Ekslibris powinien być związany z ulubioną dyscypliną sportu ucznia oraz opatrzony napisem, np. EX LIBRIS Jana Kowalskiego (imię i nazwisko autora


III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oraz XVII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie

„Centra informacji multimedialnej w bibliotekach” to hasło przewodnie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej oraz XVII Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie, które odbyły się w wirtualnej przestrzeni 1 grudnia 2021 r. na platformie elearningowej MS TEAMS Związku Nauczycielstwa Polskiego. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 bibliotekarzy bibliotek szkolnych, pedagogicznych, publicznych i naukowych oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń bibliotekarskich, związków związkowych z całej Polski. Organizatorami Konferencji i Forum były: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa nauczycieli Bibliotekarzy Szkół


Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego oraz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie – relacja z wydarzenia

25 listopada 2021 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy”, poświęcony poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Konkurs adresowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego zorganizowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie. Konkurs odbył się w związku z 100. rocznicą urodzin wybitnego poety czasu wojny, Pokolenia Kolumbów, żołnierza – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ponadto Sejm RP ustanowił Rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Honorowy


Zawieszenie bibliotecznych zajęć edukacyjnych

W związku z rozwojem czwartej fali pandemii od dnia 8 listopada 2021 r. do odwołania nie będą się odbywały zajęcia biblioteczne w placówkach oświatowych. Prosimy o kontakt tylko w sprawie zajęć online.


Wielka Liga Czytelników

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2021/2022 Tegoroczny Konkurs Wojewódzki Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to to projekt czytelniczy skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas 1–8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół specjalnych. Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach: przedszkola i szkoły specjalne; klasy 1–3 szkół podstawowych; klasy 4–6 szkół podstawowych; klasy 7–8 szkół podstawowych. Projekt w przedszkolach i szkołach specjalnych przebiega w dwóch etapach: Etap pierwszy (18.10.2021 r. – 31.03.2022 r.):


Konkurs Historyczny „WOŁYŃ – PAMIĘĆ POKOLEŃ”

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Konkursie Historycznym „WOŁYŃ – PAMIĘĆ POKOLEŃ”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka.  Jego celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach oraz obywatelach II RP innych narodowości, opartej na rzetelnych przekazach świadków tragicznych wydarzeń, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich opartych na znajomości dziejów ojczystych, tworzenie podstaw do współczesnych stosunków polsko – ukraińskich w oparciu o prawdę historyczną oraz rozwijanie umiejętności odszukiwania śladów przeszłości w swoim otoczeniu, a także zajmowania własnego


DYŻURY SOBOTNIE W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Informujemy, iż pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie w roku szkolnym 2021/2022 pełnią dyżury w następujące soboty: 4 września, 2 października, 6 listopada, 4 grudnia, 8 stycznia, 5 lutego, 5 marca, 2 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca. Zapraszamy!