Kategoria: Bez kategorii

Akcja „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach – 2019”

Szanowni Czytelnicy Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie włącza się w akcję charytatywną organizowaną przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie,  której koordynatorem jest ks. Ryszard Umański – proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie. Od wielu lat Towarzystwo pomaga polskim dzieciom i Polakom mieszkającym na Kresach. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach – 2019”. Prosimy wszystkich zainteresowanych o wsparcie akcji. Do dnia 31 października 2019 zbieramy w bibliotece (w wypożyczalni) słodycze, zabawki i przybory szkolne.


IV Wojewódzki Konkurs „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”, który odbędzie się 11 grudnia 2019 r. w siedzibie biblioteki. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu są nowoczesne formy książki. Zapraszamy! REGULAMIN Karta zgłoszenia


Wojewódzki Konkurs na Komiks „Orzeł biały w tle”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie na Komiks „Orzeł biały w tle”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu, który w ciekawy i nowatorski sposób nawiąże do utworu (prozatorskiego lub poetyckiego) o tematyce patriotycznej, omówionego  w szkole na lekcjach języka polskiego. Cele konkursu to: popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie komiksu jako formy prezentacji lektur o tematyce patriotycznej, rozwijanie


Powołanie Krajowej Rady Bibliotecznej

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał nowy skład Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2019-2024. Do jej zadań należą m.in. koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych, stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa. Kadencja Rady, działającej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, trwa 5 lat. W skład Rady powołana została dr Agata Arkabus – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przedstawicielka MEN. Więcej na stronie Ministerstwa


Noc Bibliotek 2019

5 października 2019 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyła się po raz piąty Noc Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji brzmiało Znajdźmy wspólny język. Głównym celem akcji jest promocja czytelnictwa i bibliotek, kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży oraz integracja lokalnego środowiska. Tegoroczna Noc Bibliotek rozpoczęła się o godzinie 15.30 w Auli Forum RODN „WOM”. Pani Renata Lipniewska – wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych oficjalnie powitała uczestników. Następnie odczytany został wiersz pt. „Wierszowiązałki” Joanny Mueller inaugurujący tegoroczną akcję, w piękny


Gra miejska „Szlakiem pomników Częstochowy”

Dnia 30 września 2019 r. nauczyciele Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie – dr Agata Arkabus, Anna Płusa i Marta Małek we współpracy z nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie Panią Ewą Ossowską zorganizowały dla uczniów klasy 7c grę miejską pt. Szlakiem pomników Częstochowy. Gra miejska była jednym z elementów realizacji w Szkole Podstawowej nr 31 w Częstochowie unijnego programu europejskiego Erasmus+. W grze zostały wykorzystane elementy grywalizacji oraz pracy zespołowej. Uczniowie przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych wykonywali zdania polegające na rozwiązywaniu


XVI Regionalne Forum Bibliotekarzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Regionalnym Forum Bibliotekarzy w Częstochowie, które odbędzie się 22 października 2019 r. w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Al. Armii Krajowej 19 B w Częstochowie w godzinach 13.30-16.30. Konferencja współorganizowana jest przez organizacje bibliotekarskie i biblioteki regionu częstochowskiego, w tym również Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie. Program i szczegóły dotyczące organizacji konferencji dostępne na stronie: http://bibliotekarska.cba.pl/ Udział w Forum jest bezpłatny. Karta zgłoszenia: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php


Przegląd pieśni ludowych Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 11 PAŹDZIERNIKA 2019 R. 30 października 2019 roku Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie i Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie organizują „Przegląd pieśni ludowych Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny” skierowany do dzieci sześcioletnich z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Celem organizowanego przedsięwzięcia jest wspieranie integralnego rozwoju dzieci w zakresie twórczości artystycznej przedszkolaków poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych, kształtowanie postaw proregionalnych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego. Szczegóły dotyczące organizacji konkursu