Autor: admin6

Godziny pracy biblioteki w okresie wakacyjnym

Informujemy, że Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie w okresie wakacyjnym (1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.) będzie czynna w godzinach 8.00-15.00.


Pokonkursowa wystawa „IV Powiatowego Konkursu Gazetek Szkolnych z dodatkiem promującym czytelnictwo”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do obejrzenia pokonkursowej wystawy gazetek szkolnych biorących udział w „IV Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych z dodatkiem promującym czytelnictwo”. Patronat nad konkursem objęło Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie. Organizatorem konkursu była Pani Joanna Wójcik – nauczyciel języka polskiego Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Garnku. W konkursie uczestniczyło 8 szkół z Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Komisja konkursowa dokonała wnikliwej oceny gazetek według ustalonych wcześniej kryteriów, wśród których znalazły się: oryginalność i dobór treści,


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 : 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych


Wystawa gazetek szkolnych z konkursu na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do obejrzenia pokonkursowej wystawy gazetek szkolnych biorących udział w konkursie na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym”. Konkurs zorganizował Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska”, ZO LOP w Częstochowie oraz Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie (pani Alina Grabna – nauczyciel bibliotekarz). W bieżącym roku szkolnym (2018/2019) konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Łącznie wpłynęło 25 numerów gazet: – szkoły podstawowe  –  17  numerów – szkoły ponadpodstawowe  – 8 numerów. Komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca:


Program bajkoterapeutyczny „Bajkoterapia w bibliotece” – podsumowanie

W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie realizowany był program bajkoterapeutyczny pt. „Bajkoterapia w bibliotece”. W zajęciach wzięły udział dzieci z oddziału przedszkolnego (5-6-latki) ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowie. Opiekę nad grupą sprawowała wychowawczyni – Ewelina Karlińska. Program przygotowała i przeprowadziła Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie. Program trwał od października 2018 roku do maja 2019 roku i obejmował następujące tematy: – Przedszkolak – to ja! – Każdy z nas ma talent. – Być dobrym nie tylko do święta. –


„Mój mały świat, moje wielkie emocje” – program biblioterapeutyczny dla 4-5 latków – podsumowanie

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzone zostały zajęcia w ramach programu biblioterapeutycznego pt. Mój mały świat, moje wielkie emocje. Zajęcia czytelnicze, z elementami biblioterapii i arteterapii, odbywały się w Miejskim Przedszkolu nr 38 w Częstochowie w grupie 4-5-latków. Głównym celem programu było kształtowanie kompetencji czytelniczych i umiejętności społecznych, jak również wsparcie w wychowaniu małego człowieka i wskazanie sposobów rozwiązywania problemów. W trakcie zajęć dzieci poznały bajki i opowiadania o charakterze terapeutycznym, odnoszące się do otaczającej rzeczywistości, w których bohaterowie opowiadań muszą radzić sobie z emocjami towarzyszącymi im w różnych sytuacjach życiowych. Dzieci


Bohaterowie Naszej Historii – maraton czytelniczy

6 czerwca 2019 r. w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie odbył się kolejny maraton czytelniczy, któremu patronował Prezydent Miasta Częstochowy pan Krzysztof Matyjaszczyk. Zgromadzonych gości i słuchaczy powitała pani Beata Grzanka – dyrektor Biblioteki Publicznej. Maraton zatytułowany Bohaterowie Naszej Historii odbył się z okazji Roku Unii Lubelskiej, Roku Powstań Śląskich, Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Roku Anny Walentynowicz i Roku Stanisława Moniuszki w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Do udziału w tym wydarzeniu zostały zaproszone panie Anna  Hiller


Zaczytany Piętrus – relacja z wydarzenia

2 czerwca 2019 r. we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zorganizowała nietypową imprezę czytelniczą, która rozpoczęła XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Przedszkolaki oraz uczniowie klas młodszych szkół podstawowych ubrane w kolorowe bajkowe stroje, mieli okazję podróżować po Częstochowie zabytkowym piętrowym autobusem. Niecodziennej podróży  towarzyszyło czytanie tekstów literackich oraz liczne zagadki i quizy. Dzieci z zainteresowaniem słuchały bajek, opowiastek i wierszy czytanych przez nauczycieli bibliotekarzy. W niecodziennej podróży z literaturą wzięło udział 125 dzieci oraz 13 opiekunów z częstochowskich