Autor: admin6

Nowości książkowe w PBP RODN „WOM” w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami książkowymi dostępnymi w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie: nowości_książkowe_2019 / https://tiny.pl/t27tg


IV Wojewódzki Konkurs „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych” – relacja

11 grudnia 2019 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się IV Wojewódzki Konkurs „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych” pod honorowym patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Organizatorami konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i  Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie. Adresatami zmagań byli uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego. Organizatorami konkursu byli nauczyciele bibliotekarza Publicznej


Seminarium poetycko-muzyczne pt. „Jesienne spotkania autorskie” – relacja

20 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w Auli „Forum” odbyło się seminarium poetycko-muzyczne pt. „Jesienne spotkania autorskie”. Organizatorem wydarzenia była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie wraz z trzema częstochowskimi szkołami ponadpodstawowymi:  I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza oraz VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym. Uczestników seminarium przywitała Pani Renata Lipniewska – wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych RODN „WOM” w Częstochowie. Sylwetkę Ludmiły Marjańskiej i jej twórczość przybliżyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego


Ogólnopolski konkurs „Wielka Liga Czytelników”

Tegoroczny Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Organizowany jest na dwóch poziomach: klasy I-IV klasy V-VIII Konkurs przebiega w trzech etapach: pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych (25. 11. 2019 r.-13. 03. 2020 r.); drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych (16. 03. 2020 r.- 27. 03. 2020 r.); trzeci (powiatowy) – test drużynowy w placówkach wyznaczonych


„Kto czyta – rozumie” – Tydzień Biblioterapii w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie

W dniach od 12 do 15 listopada 2019 r. odbył się IV Ogólnopolski Tydzień Biblioterapii ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie włączyła się w te obchody. Z tej okazji w naszej Bibliotece odbyły się dwa spotkania czytelnicze z elementami biblioterapii. 12 listopada 2019 r. Pani  Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz,  przeprowadziła warsztaty biblioterapeutyczne pt. „Strach ma wielkie oczy” dla     6 – latków z Kreatywnego Niepublicznego Przedszkola „Małe Skarby – Stradom” z Częstochowy. Zajęcia opierały się na tekście bajki


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów oraz promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe do współpracy w zakresie planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Kontakt 1. w sprawie planowanego zakupu książek: pracownicy wypożyczalni książek, pn., wt., śr., pt. godz. 8.30 – 18.00, czw. godz. 8.30 –


Wystawki i gazetki ścienne do wypożyczenia!

Zapraszamy nauczycieli do bezpłatnego wypożyczenia materiałów edukacyjnych (wystawy ścienne, plansze, grafiki, opracowania tekstowe) do wykorzystania w wystawach okolicznościowych i gazetkach ściennych na terenie szkół i placówek oświatowych. Wykaz dostępnych wystaw: – wystawy indywidualne – wystawy zbiorowe Kontakt: Marek Czarnołęski, tel. 360 60 04 wew. 107


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 : 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych