Autor: admin6

Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym ORE

Szanowni Państwo, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie przystąpiła do projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach


Zestawienie portali edukacyjnych przydatnych w czasie nauki do egzaminów z języka polskiego

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do zapoznania się z zestawieniem portali edukacyjnych przydatnych w czasie nauki do egzaminów z języka polskiego. Wykaz zawiera także ciekawe strony internetowe dotyczące książki, literatury i wiedzy na różne tematy. Wykaz stron i portali edukacyjnych


Bezpłatna czytelnia internetowa IBUK LIBRA w PBP RODN „WOM” w Częstochowie

Szanowni Państwo, od 25 stycznia 2021 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA – jednej z największych czytelni internetowych w Polsce. Udostępniliśmy Państwu wiele tytułów elektronicznych książek, w większości z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. Korzystanie z tych publikacji jest możliwe na każdym urządzeniu (komputer, tablet, laptop, smartfon) przez całą dobę. Dostęp do elektronicznego zbioru może posiadać każdy zapisany do naszej biblioteki Czytelnik, który otrzyma od biblioteki osobisty PIN (kod aktywacyjny),


Funkcjonowanie PBP RODN „WOM” od 22 marca 2021 r.

Informujemy, że liczba czytelników przebywających jednocześnie na terenie biblioteki nie może przekraczać: w wypożyczalni książek i zbiorów multimedialnych – 1 osoba w czytelni – 2 osoby Czytelników zachęcamy do zamawiania zbiorów telefonicznie, e-mailowo lub przez system biblioteczny SOWA oraz do telefonicznego umawiania wizyt w czytelni. Wypożyczenia na zewnątrz i udostępnianie zbiorów w czytelni odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym. Czytelników zachęcamy również do korzystania ze zbiorów online, które biblioteka bezpłatnie udostępnia na platformie IBUK Libra (szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy biblioteki, tel. 343606004 w. 612).


Wyniki Konkursu na prezentację bohatera lektury „Zadanie aktorskie – wcielam się w rolę…”

„Aktorstwo jest dla mnie rodzajem wypowiedzi, sposobem na siebie i życie. Wszystkim. Jest mną”. Iga Cembrzyńska   Pierwsza edycja Konkursu  na prezentację bohatera lektury „Zadanie aktorskie – wcielam się w rolę…” zorganizowana przez Szkołę Podstawową  nr 21 im Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie  oraz Bibliotekę Pedagogiczną RODN WOM w Częstochowie skierowana była do uczniów szkół podstawowych z Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Patronat honorowy nad Konkursem objął Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Celem Konkursu była promocja czytelnictwa,  inspirowanie młodzieży do działań twórczych, popularyzacja bohaterów


Wystawki i gazetki ścienne do wypożyczenia!

Zapraszamy nauczycieli do bezpłatnego wypożyczenia materiałów edukacyjnych (wystawy ścienne, plansze, grafiki, opracowania tekstowe) do wykorzystania w wystawach okolicznościowych i gazetkach ściennych na terenie szkół i placówek oświatowych. Wykaz dostępnych wystaw: – wystawy indywidualne – wystawy zbiorowe Kontakt: Marek Czarnołęski, tel. 360 60 04 wew. 107