Kalendarium – Filia w Myszków


1959
Powstanie Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Myszkowie z siedzibą przy ul. Kościuszki 61; Księgozbiór – 200 woluminów

1975
Zmiana nazwy placówki na Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Myszkowie

1975
Włączenie biblioteki w struktury Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

1981
Zmiana siedziby – ul. Kościuszki 34

1991
Włączenie biblioteki w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie

1991
Zmiana nazwy placówki na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego Filia w Myszkowie

1994
Zmiana lokalu – ul. Prymasa Wyszyńskiego 7a

2002
Zmiana nazwy placówki: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie

2004
21 tysięcy woluminów, czasopisma, zbiory multimedialne

2006
Uruchomienie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

2014
Zmiana siedziby – ul. Pułaskiego 7