Bieżąca prenumerata – Filia Myszków


Wykaz czasopism prenumerowanych w roku 2020

1. Biblioteka w Szkole
2. Dyrektor Szkoły
3. Edukacja Wczesnoszkolna
4. Język Polski w Szkole Podstawowej
5. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
6. Mówią Wieki
7. Poradnik Bibliotekarza
8. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
9. Szkoła Specjalna
10. Wspólne Tematy
11. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
12. Wychowanie w Przedszkolu
13. Życie Szkoły