Oferta edukacyjna

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu zaprasza nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół i poziomów kształcenia powiatu lublinieckiego na zajęcia promujące edukację czytelniczą i medialną.

W celu ustalenia terminu i tematu zajęć prosimy o kontakt:
e-mail: lubp@womczest.edu.pl                                       telefon: 34 351 17 98

 • Zajęcia na terenie placówek oświatowych mogą odbywać się we wszystkie dni tygodnia, ale po wcześniejszym ustaleniu z osobą prowadzącą zajęcia,
 • zastrzegamy sobie prawo przełożenia lub odwołania zajęć z ważnych przyczyn służbowych,
 • ustalanie i potwierdzanie terminu i tematu zajęć odbywa się telefonicznie,
 • w przypadku odwołania zajęć przez przedszkole lub szkołę prosimy o informację telefoniczną,
 • grupa uczniów uczestniczących w zajęciach nie powinna przekraczać
  – 25 osób, jeśli jest to lekcja biblioteczna,
  – 30 osób, jeżeli jest to zapoznanie ze specyfiką pracy biblioteki,
 • w trosce o zaspokojenie potrzeb wszystkich uczestników, a także o jak najlepsze i najpełniejsze przygotowanie się bibliotekarzy do zajęć, prosimy przy rezerwowaniu terminu o stosowną informację, jeśli w grupie uczniów znajdują się dzieci z dysfunkcjami,
 • wydajemy zaświadczenia potwierdzające udział nauczyciela i uczniów w zajęciach przeprowadzonych przez pracowników naszej biblioteki.

Oferta edukacyjna:

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwo w sieci – zajęcia prowadzone będą w szkołach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 34 351 17 98