Czasopisma – Filia Lubliniec


Wykaz czasopism prenumerowanych w roku 2023:

1. Biblioteka w Szkole
2. Biblioterapeuta
3. Biologia w Szkole
4. Chemia w Szkole
5. Edukacja
6. Edukacja Wczesnoszkolna
7. Geografia w Szkole
8. Głos Nauczycielski
9. Język Polski w Szkole Podstawowej
10. Praca Socjalna
11. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
12. Szkoła Specjalna
13. Świetlica w Szkole
14. Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie
15. Wychowanie w Przedszkolu
16. Wychowawca
17. Życie Szkoły

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece