Bieżąca prenumerata – Filia Lubliniec


Wykaz czasopism prenumerowanych w roku 2020

 1. Biblioteka w Szkole
 2. Biblioterapeuta
 3. Biologia w Szkole
 4. Chemia w Szkole
 5. Edukacja
 6. Edukacja Wczesnoszkolna
 7. Fizyka w Szkole
 8. Geografia w Szkole
 9. Głos Nauczycielski
 10. Język Polski w Szkole Podstawowej
 11. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
 12. Poradnik Bibliotekarza
 13. Praca Socjalna
 14. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 15. Szkoła Specjalna
 16. Świetlica w Szkole
 17. Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie
 18. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 19. Wychowanie w Przedszkolu
 20. Wychowawca
 21. Życie Szkoły