VII Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników

VII Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników to konkurs czytelniczy skierowany do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych organizowany w roku szkolnym 2023/2024.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

  • klasy 1–3 szkół podstawowych;
  • klasy 4–6 szkół podstawowych;
  • klasy 7–8 szkół podstawowych.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

  • Etap pierwszy (szkolny/biblioteczny) 23 października 2023 r. – 1 marca 2024 r – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych.
  • Etap drugi (test półfinałowy) 14 marca 2024 r – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych. (do 5 kwietnia 2024 r.:- ogłoszenie wyników przez Koordynatora Placówki),
  • Etap trzeci (ogólnopolski) 9 maja 2024 r. – test drużynowy online (finał).

9-10 maja 2024 r. będzie udostępniony przez Komitet Organizacyjny test online z odpowiedziami, będzie wtedy możliwość zgłaszania ewentualnych uwag do pytań i odpowiedzi.

Do 20 maja 2024 r. nastąpi ogłoszenie wyników.

Zgłoszenia placówki do konkursu: od 23 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Koordynatorzy Placówki wypełniają jeden wspólny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konkursu www.wielkaliga.pl. Wypełniony, podpisany przez dyrektora placówki i zeskanowany formularz  zgłoszeniowy Koordynatorzy Placówki przesyłają na adres e-mail właściwego Koordynatora Powiatowego.

UWAGA! Dla jednej szkoły/biblioteki przeznaczony jest jeden formularz zgłoszeniowy, na którym można wpisać od jednego do trzech Koordynatorów Szkolno-Bibliotecznych.

Szczegółowe informacje: https://wielkaliga.pl/polska/index.php#dokumenty

 

Dokumenty konkursowe:
Regulamin konkursu
– Formularz zgłoszenia placówki do konkursu
– Formularz zgłoszenia uczestnika (ucznia/uczennicy) do konkursu

Lista książek w etapie I:
Lista książek klasy 1-3
– https://wielkaliga.pl/polska/2023/dokumenty/lista_ksiazek_1-3.pdf

 Lista książek klasy 4-6:
– https://wielkaliga.pl/polska/2023/dokumenty/lista_ksiazek_4-6.pdf

Lista książek klasy 7-8:
 https://wielkaliga.pl/polska/2023/dokumenty/lista_ksiazek_7-8.pdf

 Jednocześnie informujemy, że nasza biblioteka została koordynatorem powiatowym konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2023/2024:

  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego,

adres:
Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa

kontakt:
– Anna Hiller, tel. 34 360 60 04 w. 250, hiller@womczest.edu.pl
– Anna Dąbrowska, tel. 34 360 60 04 w. 250,  dabrowska@womczest.edu.pl

  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Lublińca i powiatu lublinieckiego,

adres:
Paderewskiego 18
42-700 Lubliniec

kontakt:
– Olimpia Zielińska, tel. 34 351 17 98, lubp@womczest.edu.pl

  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Myszkowa i powiatu myszkowskiego,

adres:
Pułaskiego7/210
42-300 Myszków

kontakt:
– Barbara Wojtczak , tel. 34 313 44 94, mybp@womczest.edu.pl

Szczegółowe informacje, regulamin i karty zgłoszenia udziału w konkursie dostępne są na stronach: https://wielkaliga.pl/, https://www.facebook.com/WielkaLiga

Kontakt: Komitet Organizacyjny WLC: ko@wielkaliga.pl

Zapraszamy do współpracy!

Plakat WLC: tytuł, termin. Obrazki książek/

 

 

Skip to content