Kłobuck


 


Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w bibliotece nie wykonuje się odbitek ksero i wydruków.


NARODOWE CZYTANIE 2019

7 września 2019 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w  Częstochowie filia  w  Kłobucku we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną  w Kłobucku, Szkołą Podstawową nr 2 i  Miejskim Ośrodkiem Kultury włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego  Czytania pod patronatem pary prezydenckiej. Zainteresowani mieszkańcy miasta zebrali się na Rynku w pobliżu  pomnika Jana Długosza. Na wstępie burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski odczytał list od  Pana Prezydenta. W tym roku czytane były nowele: Katarynka  Bolesława Prusa, Dobra pani  Elizy Orzeszkowej i Dym Marii Konopnickiej. Czytali:  Karina Bernat-Kamińska –  nauczycielka Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kamyku,  Anita Mazik – nauczycielka Szkoły Podstawowej i aktorka Teatru Wręcz  we Wręczycy Wielkiej,  Olga Skwara – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Tomasz Sobiś – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dariusz Wojnowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1.  Imprezę urozmaiciła część muzyczna w wykonaniu  młodzieży uczestniczącej w zajęciach  w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku. Następnie  nauczycielki  Szkoły Podstawowej nr 2,  panie  Ewa Jakubowska i Beata Hyra ubrane w stroje nawiązujące do epoki, przeprowadziły quiz  z zabawnie sformułowanymi pytaniami dotyczącymi pozytywizmu i treści nowel. Tegorocznej edycji  Narodowego Czytania towarzyszyła ekspozycja prac uczestników  konkursu literacko-plastycznego Krasnoludkowe bajanie.

tekst i zdjęcia: Edyta Sendal
Zofia Świątecka-Radzioch


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

5 października 2019 r., 9 listopada 2019 r., 7 grudnia 2019 r., 11 stycznia 2020 r., 1 lutego 2020 r., 7 marca 2020 r. , 4 kwietnia 2020 r., 9 maja 2020 r., 6 czerwca 2020 r.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 :
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2019-2020


NOWOŚCI KSIĄŻKOWE


POLECAMY NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

altZapraszamy do zapoznania się z nowymi  publikacjami dostępnymi w bibliotece. Polecamy materiały dla dyrektorów szkół i nauczycieli  z zakresu: diagnozy  pedagogicznej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, nowoczesnego nauczania, terapii pedagogicznej oraz pracy dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapraszamy również do zapoznania się  z najnowszymi  pozycjami o charakterze biograficznym.
Materiały do pobrania: