KłobuckInformujemy, że 19 kwietnia 2019 r. (Wielki Piątek) biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00-15.00


Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w bibliotece nie wykonuje się odbitek ksero i wydruków.


 

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe
do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”
w roku szkolnym 2018/2019

 

Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Organizowany jest na dwóch poziomach:

  • klasy I-IV
  • klasy V-VIII

Konkurs przebiega w czterech etapach:

  • pierwszy – szkolno-biblioteczny (6.11.2018r.-31.01.2019r.)
  • drugi – powiatowy (28.02.2019r.)
  • trzeci – półfinał wojewódzki (28.03.2019r.)
  • czwarty – finał ogólnopolski (10.05.2019r.)

Formularz zgłoszeń dla Koordynatora Szkolnego/Bibliotecznego jest dostępny w formie pliku pdf na stronie internetowej www.wielka-liga.pl.

Zgłoszenia, podpisane przez dyrektora szkoły, należy dostarczyć do koordynatora powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 30 listopada 2018 r. (prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami). Koordynator powiatowy wprowadza dane do systemu obsługi projektu. Na adresy e-mail podane przy rejestracji zostaną wysłane linki aktywacyjne.

Jednocześnie informujemy, że nasza biblioteka została koordynatorem powiatowym konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2018/2019:

  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego,

adres:
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa

kontakt:
Anna Hiller, tel. 34 360 60 04 w. 248, hiller@womczest.edu.pl
Anna Dąbrowska, tel. 34 360 60 04 w. 248, dabrowska@womczest.edu.pl

Szczegółowe informacje, regulamin i karty zgłoszenia udziału w konkursie dostępne są na stronie www.wielka-liga.pl.

Zapraszamy do współpracy.


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

8 września 2018 r. 6 października 2018 r. 10 listopada 2018 r. 1 grudnia 2018 r. 12 stycznia 2019 r. 2 lutego 2019 r. 2 marca 2019 r. 06 kwietnia 2019 r. 11 maja 2019 r. 1 czerwca 2019 r.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Należą do nich:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


NOWOŚCI KSIĄŻKOWE


POLECAMY NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

altZapraszamy do zapoznania się z nowymi  publikacjami dostępnymi w bibliotece. Polecamy materiały dla dyrektorów szkół i nauczycieli  z zakresu: diagnozy  pedagogicznej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, nowoczesnego nauczania, terapii pedagogicznej oraz pracy dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapraszamy również do zapoznania się  z najnowszymi  pozycjami o charakterze biograficznym.
Materiały do pobrania: