Kłobuck


ZAMKNIĘCIE BIBLIOTEKI DO 13 KWIETNIA 2020 R.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, a także działając zgodnie z zaleceniami Zarządu Województwa Śląskiego, informujemy, że Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie wraz z filiami w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu i Myszkowie zostają zamknięte od 11 marca do 13 kwietnia 2020 r. włącznie.

Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych, ponieważ czas zamknięcia może ulec zmianie.

W związku z powyższym nie będą realizowane zamówienia oraz zwroty książek. Aktualne wypożyczenia zostaną przedłużone o 30 dni, a kary za niezwrócone w tym czasie zbiory nie będą naliczane.

Wszystkie zaplanowane w siedzibie głównej biblioteki i w jej filiach wydarzenia z udziałem publiczności oraz szkolenia dla nauczycieli zostają odwołane. O nowych terminach będziemy informować na bieżąco.


Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w bibliotece nie wykonuje się odbitek ksero i wydruków.


NOWOŚCI   KSIĄŻKOWE  2019

Publiczna  Biblioteka  Pedagogiczna  RODN  „WOM”  w  Częstochowie  Filia  w  Kłobucku  wzbogaciła  swoje  zbiory  w  szczególności  o  pozycje  książkowe,  do  wykorzystania  przez  nauczycieli  i uczniów,  podczas  przygotowań  do  egzaminów  maturalnych  z różnych  przedmiotów  nauczania.

Polecamy również  pozycje z  literatury  pięknej.

Zapraszamy  do  zapoznania  się  z ofertą  i do  odwiedzenia  biblioteki.


NARODOWE CZYTANIE 2019

7 września 2019 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w  Częstochowie filia  w  Kłobucku we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną  w Kłobucku, Szkołą Podstawową nr 2 i  Miejskim Ośrodkiem Kultury włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego  Czytania pod patronatem pary prezydenckiej. Zainteresowani mieszkańcy miasta zebrali się na Rynku w pobliżu  pomnika Jana Długosza. Na wstępie burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski odczytał list od  Pana Prezydenta. W tym roku czytane były nowele: Katarynka  Bolesława Prusa, Dobra pani  Elizy Orzeszkowej i Dym Marii Konopnickiej. Czytali:  Karina Bernat-Kamińska –  nauczycielka Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kamyku,  Anita Mazik – nauczycielka Szkoły Podstawowej i aktorka Teatru Wręcz  we Wręczycy Wielkiej,  Olga Skwara – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Tomasz Sobiś – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dariusz Wojnowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1.  Imprezę urozmaiciła część muzyczna w wykonaniu  młodzieży uczestniczącej w zajęciach  w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku. Następnie  nauczycielki  Szkoły Podstawowej nr 2,  panie  Ewa Jakubowska i Beata Hyra ubrane w stroje nawiązujące do epoki, przeprowadziły quiz  z zabawnie sformułowanymi pytaniami dotyczącymi pozytywizmu i treści nowel. Tegorocznej edycji  Narodowego Czytania towarzyszyła ekspozycja prac uczestników  konkursu literacko-plastycznego Krasnoludkowe bajanie.

tekst i zdjęcia: Edyta Sendal
Zofia Świątecka-Radzioch


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

5 października 2019 r., 9 listopada 2019 r., 7 grudnia 2019 r., 11 stycznia 2020 r., 1 lutego 2020 r., 7 marca 2020 r. , 4 kwietnia 2020 r., 9 maja 2020 r., 6 czerwca 2020 r.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 :
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2019-2020


NOWOŚCI KSIĄŻKOWE


POLECAMY NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

altZapraszamy do zapoznania się z nowymi  publikacjami dostępnymi w bibliotece. Polecamy materiały dla dyrektorów szkół i nauczycieli  z zakresu: diagnozy  pedagogicznej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, nowoczesnego nauczania, terapii pedagogicznej oraz pracy dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapraszamy również do zapoznania się  z najnowszymi  pozycjami o charakterze biograficznym.
Materiały do pobrania: