Autor: admin6

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poetyckie Krajobrazy” pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego oraz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Tegoroczna edycja poświęcona jest poezji Agnieszki Osieckiej. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Zmagania konkursowe odbędą się 19 października 2017 roku o godz. 10.00. Kontakt: Katarzyna Kucharzewska 34 360 60 04 w. 107 e-mail: kucharzewska@womczest.edu.pl Regulamin konkursu i inne dokumenty konkursowe: Regulamin konkursu Karta_zgłoszenia Zgoda_dane osobowe_nauczyciel Zgoda_dane

Napisano w Bez kategorii

„Bajka dobra na wszystko” – zajęcia biblioterapeutyczne z elementami terapii pedagogicznej – podsumowanie zajęć w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 nauczyciele bibliotekarze Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek przeprowadziły zajęcia pn. „Bajka dobra na wszystko”. Zajęcia skierowane były do uczniów klas młodszych szkoły podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z problemami w nauce czytania i pisania. Zajęcia opierały się na zestawie materiałów  „Ortograffiti z Bratkiem” (program wspierania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, autorstwa Izabeli Mańkowskiej, Małgorzaty Rożyńskiej). Głównym celem była integracja grupy, pomoc w przezwyciężaniu niechęci do nauki, kształtowanie postaw i wartości, wzajemnego szacunku  oraz pozytywnego nastawienia. Zajęcia oparte na bajce lub innych tekstach

Napisano w Bez kategorii

Program biblioterapeutyczny „Polubić siebie”

Od trzech lat Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  RODN „WOM” w Częstochowie współpracuje z Zespołem Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Częstochowie – Prowincja Wrocławska. Do tej pory zostały przeprowadzone trzy programy: „Podróż do Krainy Radości”, „W świecie uczuć i emocji” oraz „Podróż ku wartościom”. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie uczestniczyli w programie biblioterapeutycznym „Polubić siebie”, który obejmował  cykl 9 spotkań. Program przygotowała i przeprowadziła Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz, biblioterapeuta. Opiekę nad grupą sprawowała Pani Lidia Golczyk – opiekun Koła „Bibliofil”, wychowawczyni

Napisano w Bez kategorii

Zestawienie bibliograficzne „Zbrodnia Katyńska”

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zestawieniem bibliograficznym pt. „Zbrodnia Katyńska”, opracowanym w związku z wycieczką dydaktyczną dla nauczycieli do Muzeum Katyńskiego w Warszawie, organizowaną przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Częstochowie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegaturą w Częstochowie oraz Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie (25 maja 2017 r.). Zestawienie „Zbrodnia Katyńska”

Napisano w Bez kategorii

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów oraz promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe do współpracy w zakresie planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Kontakt 1. w sprawie planowanego zakupu książek: pracownicy wypożyczalni książek, pn., wt., śr., pt. godz. 8.30 – 18.00, czw. godz. 8.30

Napisano w Bez kategorii

Wystawki i gazetki ścienne do wypożyczenia!

Zapraszamy nauczycieli do bezpłatnego wypożyczenia materiałów edukacyjnych (plansze, grafiki, opracowania tekstowe) do wykorzystania w wystawach okolicznościowych i gazetkach ściennych na terenie szkół i placówek oświatowych. Wykaz dostępnych wystaw: http://biblioteka.womczest.edu.pl/new/wp-content/uploads/2013/08/aktualnosci_wystawy_wykaz_wystaw.pdf Kontakt: Marek Czarnołęski, tel. 360 60 04 wew. 107

Napisano w Bez kategorii